Bratislava 25. apríla 2018 (HSP/Foto:HSP/Slavica)
 
Nitrianske občianske slovanské združenie Slavica zorganizovalo včera výstup na Devín na počesť návštevy štúrovcov, ktorí pred takmer 200 rokmi navštívili toto historické  a významné pre všetkých Slovákov a Slovanov miesto.

Slováci po takmer 200 rokoch znova prišli na Devín, aby si pripomenuli odkaz štúrovcov

Členovia a priaznivci Slavice si pripomenuli podobný výstup štúrovcov, ktorý sa uskutočnil  24. apríla r. 1836. Táto udalosť bola inšpiráciou asi pre tridsiatich návštevníkov hradu Devín, ktorí si včera zároveň pripomenuli myšlienky slovanskej vzájomnosti a jednoty. Slavica stále v duchu svojich tradičných podujatí propaguje miesta, odkiaľ pramení duchovná sila a inšpirácia pre Slovanov!
Výlet štúrovcov na Devín 24. apríla 1836 bol jedným z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania sa v prvej polovici 19. storočia. Podobné podujatia v tom období mali jednoznačne vlastenecký motív. Česká mládež uskutočnila takýto výlet v roku 1833 na moravský vrch Hostýn, mladí Slováci zorganizovali stretnutie v Trenčianskych Tepliciach o dva roky neskôr. Tu sa zrodila myšlienka usporiadať v apríli roku 1836 vlastenecký výlet na Devín.

Slováci po takmer 200 rokoch znova prišli na Devín, aby si pripomenuli odkaz štúrovcov

Štúr bol presvedčený, že „… história je pre národ tým, čím je svedomie pre človeka.“ Nie div, že prišiel na myšlienku uskutočniť vychádzku na „hroby dávnej slávy“, chcejúc tak „… padlé samostatnosti slovenské národní svátek zasvětiti…“, na Devín, kde chcel obnoviť pamiatku našej samostatnosti, vzdať hold slovanskej vzájomnosti a kochať sa v národných citoch. Vzhľadom k okolnostiam sa so svojím zámerom zveril iba najbližším priateľom, s ktorými vybral ďalších, z opatrnosti iba jedenástich študentov. Bol v ustavičnom podozrení pre svoje národné snahy, nechcel zbytočne provokovať, a preto organizoval výlet v tajnosti.

Slováci po takmer 200 rokoch znova prišli na Devín, aby si pripomenuli odkaz štúrovcov

V nedeľu 24. apríla 1836, na sviatok svätého Juraja, sa pozvaní zišli v záhrade hostinca pod hradom. Prišli sedemnásti veľmi mladí ľudia (sám Štúr mal iba dvadsať rokov). Cestu na Devín neabsolvovali jeho účastníci spoločne, ale iba v malých skupinkách. Nálada bola slávnostná, čo vyzdvihol aj Štúr: „Spoločne vystúpili na hrad a s odkrytými hlavami zaspievali zborovo na nápev piesne Nitra, milá Nitra text Štúrovej básne:
Děvín, milý Děvín, hrade osiralý,
pověz, že nám, kedy tvoje hradby stály?
Moje hradby stály v časech Rastislava:
on byl vašich otců, on mých hradeb sláva.
Sláva, moje sláva, kdeže mi spočívaš?
Ah, darmo, větříčku, prachy jen rozsívaš
Potom Štúr predniesol prejav venovaný dávnej sláve Veľkej Moravy, časom Rastislava, Svätopluka a Mojmíra. Vyzdvihol historické deje Veľkej Moravy. Po ďalších spevoch a recitáciách, navrhol, aby si každý účastník zvolil životné krédo a pridal k svojmu krstnému menu ďalšie meno, slovanské. Sám prijal meno Velislav. Tento príklad nasledovali aj ďalší účastníci, napr. Jozef Miloslav Hurban si vybral meno Miloslav, Jonáš Záborský Bojislav, Timotej Cochius si zmenil meno na Ctibor Zoch. Všetci tiež skladali prísahy vernosti národu.

Slováci po takmer 200 rokoch znova prišli na Devín, aby si pripomenuli odkaz štúrovcov

Potom sa začala neformálna beseda, počas ktorej odzneli Štúrove slová: „My sme členovia nesmierne veľkej spoločnosti, spoločnosti slovanského národa, my sme živšie než otcovia naši pocítili potrebu prebúdzať sa k sebavedomiu, i kmeňa nášho slovenského i patričnosti našej k veľkému národu slovanskému. Nože sa teraz spoločne postarajme o to, aby nám nikdy nemohlo vyjsť z pamäti to, k čomu dnes sme sa povzbudzovali tu na rumoch zapadlej slávy otcov našich, čo sme si vzájomne sľubovali, za čo sme sa zaväzovali horliť, pracovať, bojovať, žiť i umrieť.“
Na záver všetci účastníci zaspievali hymnickú pieseň Hej, Slováci. Výlet zakončili posedením v hostinci. Výlet napokon dopadol dobre a jeho úspech ich podnietil k zorganizovaniu ďalších výletov, na rôzne miesta v okolí Bratislavy. Devín však naďalej zostával symbolom dávnej slovanskej slávy. Priebeh výletu živo opísal Jozef Miloslav Hurban v diele Ľudovít Štúr (1881 – 1884).
Eugen Rusnák
 
Príspevok Slováci po takmer 200 rokoch znova prišli na Devín, aby si pripomenuli odkaz štúrovcov, myšlienky slovanskej vzájomnosti a jednoty zobrazený najskôr Hlavné správy.