Trojmedzie 28. augusta 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Ján Paris)
 
V sobotu 25. augusta sa po desiatykrát stretli veriaci troch krajín na Trojmedzí. Slováci, Česi a Poliaci sa spoločne modlili za duchovnú obnovu ich krajín a za pokoj vo svete.

Česi, Poliaci a Slováci sa spoločne modlili za duchovnú obnovu ich krajín

Hlavným celebrantom svätej omše ku cti Panny Márie Kráľovnej bol žilinský biskup Tomáš Galis, kázal pomocný biskup Bielsko-živieckej diecézy Piotr Greger, ktorý okrem iného povedal: „V súčasnosti veľa hovoríme o slobode, pretože ju nemôžeme doceniť a ľahko ju strácame; podobne ako hovoríme o zdraví, keď sme chorí. Hovoriť o slobode na tomto mieste má osobitný význam. Geografické umiestnenie hraníc troch krajín (tzv. Trojmedzie) je dôkazom toho, aký cenný je dar slobody. Súčasné odvolávanie sa na slobodu má paradoxný charakter.
Na jednej strane človek túži po slobode, záleží mu na nej, a na druhej strane – veľmi sa jej bojí, uteká pred ňou, obáva sa rizika, ktorá so sebou nesie. Tak môže existovať taká sloboda, ktorá sa obráti proti človeku, ktorá fakticky vedie k otroctvu. Skúsenosť ľudstva potvrdzuje možnosť sfalšovania slobody. Ako často ľudia, ktorí sa tak silne domáhajú slobody, zároveň – keď stoja pred problémom zodpovednosti za svoje činy – ľahko odmietajú slobodu s tým, že neboli slobodní vo svojich rozhodnutia alebo konaní. Naše dnešné modlitbové stretnutie je solídnou lekciou, Božou školou potvrdzujúcou hodnotu ľudskej slobody.”
Na záver bohoslužby sa krátko prítomným prihovoril aj ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz a biskup Tadeusz Zbigniew Kusy OFM, rodák z okolia poľského Tešína, ktorý pôsobí v Stredoafrickej republike. Súčasťou stretnutia bolo odovzdanie plakiet zakladateľom tejto myšlienky – otcom biskupom: Tomášovi Galisovi, Františkovi Lobkowiczowi a emeritnému biskupovi Tadeuszovi Rakoczymu, rovnako tak aj podporovateľom tohto podujatia Věre Palkovskej a Davidovi Sventekovi.
TK KBS Informoval Zdeno Pupík.
 
Príspevok Slováci, Česi a Poliaci sa spoločne modlili za duchovnú obnovu ich krajín zobrazený najskôr Hlavné správy.