Londýn 1. októbra 2018 (HSP/Foto:MM)
 
Dňa 16. septembra 2018 oslávilo Gréckokatolícké spoločenstvo v Londýne prvú odpustovú slávnosť. Slávnosti sa zúčastnilo približne 50 veriacich z Londýna a okolia, ako aj veriaci zo Slovenskej Katolíckej Misie, ktorá pôsobí vo farnosti pri London Bridge. Spolu-vysluhujúcim kňazom bol otec Pavol Imrich z Košickej farnosti, ktorý zároveň posvätil ikonu blahoslaveného Metoda Dominika Trčku darovanú farnosti Bohuznámymi veriacimi

Prvý odpust Gréckokatolíkov v Londýne

Metod bol už od svojich študentských rokov obdivovateľom liturgie byzantského obradu. Udalosti po Druhej svetovej vojne však nedopriali Metodovi zožať jeho úrodu, no výsledkom jeho úsilia, ako aj ostatných kňazov, rehoľníkov a veriacich v tých rokoch, su veriaci a spoločenstvá nielen na Slovensku, ale aj po celkom svete. Otec Pavol vo svojej kázni nadviazal na život Bl. Metoda a poukázal na situáciu dnes, kedy veriaci celkom nerozumejú, čo znamená niesť svoj kríž, ale aj ako veľa veriacich žijúcich v zahraničí už akoby nepotrebovala chodiť do kostola, či sa modliť.
Na záver liturgie bol vyhlásený oznam založenia charity na podporu fungovania spoločenstva, duchovného rozvoja ale aj zachovávania Slovenských tradícií a jazyka. Charita, s názvom Slovak Byzantine Catholic Church, je oficiálne zaregistrovaná pod číslom NB05370838 a viac informácií o jej činnosti ako aj možnosti, ako ju podporiť nájdete na stránke Gréckokatolíkov www.grkatlondyn.com a www.facebook.com/grekokatolicivanglicku. Udržiavať také pomerne malé spoločenstvo nie je jednoduché, ale otec Martin Demo, spolu s ostatnými veriacimi veria, že spoločnými silami ponesú kríže, ktoré ich ešte v budúcnosti čakajú.
Mária Minichová
 
Príspevok Slováci a ich viera v zahraničí: Gréckokatolíci mali v Londýne prvý odpust zobrazený najskôr Hlavné správy.