Nitra 8. októbra 2018 (HSP/Foto: Ľudmila Synaková)
 
Piknikom pri Bartfayových rukách v nedeľu slávnostne vyvrcholil spoločný projekt mesta Nitry a ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre „Bartfay medzi nami“. Cieľom projektu bola záchrana trojice sôch akad. sochára Tibora Bartfaya – Medený kvet, Siréna, Pocta hudbe/Ruky

Primátor Nitry Jozef Dvonč na návšteve ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

O ich záchranu, obnovu a návrat do verejného priestoru ako súčasti kultúrneho dedičstva Nitry sa zaslúžili iniciatívni občania, Nitrianska komunitná nadácia a finančným zastrešením najmä Mesto Nitra, ktoré na zreštaurovanie všetkých majstrových diel na Chrenovej prispelo sumou 30 060 eur.
Nanovo osadená socha „Pocta hudbe“, známa aj pod názvom „Ruky“, bola slávnostne vrátená na svoje pôvodné miesto – na trávnatú plochu medzi blokmi A a B na sídlisku Chrenová I.
Pri tejto príležitosti sa primátor Nitry Jozef Dvonč poďakoval všetkým zainteresovaným a vyjadril radosť z toho, že na verejných priestoroch máme v Nitre umelecké diela, ktoré formujú kultúrne a umelecké cítenie občanov.
Ľudmila Synaková
 
Príspevok Slávnostne vyvrcholenie spoločného projektu mesta Nitry a ZUŠ Jozefa Rosinského „Bartfay medzi nami“ zobrazený najskôr Hlavné správy.