Košice 21. apríla 2017 (HSP/Foto: OZ KOVO)

Zamestnanci firmy CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o. vo štvrtok, 13. apríla, protestovali pred továrňou Kechnec  v košickom okrese. V súvislosti s ich upozornením na zlé pracovné podmienky a neakceptovanie návrhom zo strany odborárov sme o stanovisko požiadali odborovú organizáciu OZ KOVO. Na naše otázky odpovedal člen predsedníctva Rady OZ KOVO za Košický kraj Ing. Ján Šlauka.

Na snímke Ján Šlauka

 

Čo bolo podnetom, že zamestnanci firmy CROWN Bevcan Slovakia spolu s odborármi OZ KOVO protestovali pred továrňou?

Ján Šlauka: Na úvod treba povedať, že to neboli zamestnanci a odborári. Pretože zamestnanci sú odborári a odborári sú zamestnanci, združení v tomto prípade v ZO OZ KOVO Crown Bevcan SK. Ešte doplním, že doteraz v spoločnosti CROWN Bevcan SK fungovala zamestnanecká rada ako orgán, ktorý zastupoval zamestnancov. Po nástupe nového vedenia sa však dohody medzi zamestnaneckou radou a zamestnávateľom, zo strany zamestnávateľa, prestali dodržiavať. Preto sa zamestnanci obrátili na OZ KOVO s požiadavkou založenia odborovej organizácie, ktorá ma väčšie právomoci v zmysle legislatívy ako zamestnanecká rada. Odborová organizácia oproti zamestnaneckej rade má právo kolektívne vyjednávať a uzavrieť kolektívnu zmluvu, ktorá má väčšiu právnu silu ako dohoda, preto zvážili zamestnanci potrebu ísť touto cestou a tak riešiť tento problém.

Podnetom na protest bolo jednostranné rozhodnutie vedenia spoločnosti CROWN o zmene režimu pracovných zmien, t.z. zmena  začiatku a konca pracovnej zmeny a nedodržiavanie nutnej prestávky na odpočinok medzi jednotlivými zmenami, čo je v rozpore so Zákonníkom práce. Keďže v ich prípade ide o nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, je potrebná dohoda zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov alebo samotnými zamestnancami. V prípade CROWN-u treba podotknúť, že ide o prevádzku zaradenú v 3. a 4. kategórii rizika práce – z dôvodu zvýšeného hluku, fyzickej záťaže a tepla. To znamená, že práve z tohto dôvodu je nutné, aby zamestnanci mali dostatočný čas na regeneráciu medzi jednotlivými zmenami.

Zamestnávateľ však rovnako rozvrhol aj  dovolenku zamestnancov na celý rok bez toho, aby prihliadal na záujmy a potreby samotných zamestnancov,  bez toho, aby sa ich na to opýtal, bez vopred stanoveného a oboma stranami odobreného plánu dovoleniek.

Odkedy zamestnanci evidujú pracovné podmienky, ktoré označujú za nepriaznivé?

Zmena pracovných režimov začala 1. januárom 2017, teda toto rozhodnutie zamestnávateľ začal uplatňovať od začiatku roka. Predchádzali tomu stretnutia zástupcov zamestnancov (vtedy ešte zamestnaneckej rady) so zamestnávateľom, na ktorých však k dohode nedošlo. Do toho času dávala zamestnanecká rada každoročne súhlas na uplatňované pracovné režimy vo firme, keďže sa striedali 12-hodinové zmeny a zamestnanci mali dostatok priestoru na regeneráciu a odpočinok pred nástupom do ďalšej zmeny.

Návrh zamestnávateľa, aby zamestnanci pracovali v 8-hodinových zmenách – bez prijatia ďalších zamestnancov –  spôsobuje, že napr. jeden zamestnanec skončí zmenu o 22.00 hodine, hodinu a pol cestuje domov, o polnoci si ľahne spať a už o 4.00 hodine ráno vstáva, aby nastúpil na ďalšiu zmenu o 6.00 hodine ráno. Považujete tento čas za dostatočný na spánok a celkovú  regeneráciu ľudského organizmu? My nie, čo v konečnom dôsledku odobril aj Inšpektorát práce v Košiciach, ktorý uložil zamestnávateľovi povinnosť dohodnúť sa so zamestnancami a nájsť taký model pracovných zmien, ktorý nebude ohrozovať zdravie a bezpečnosť zamestnancov.

Ako navrhuje odborová organizácie riešiť vzniknuté problémy?

Vrátiť sa na začiatok. Rokovať, hľadať, nájsť kompromis a dohodnúť sa. Predložili sme návrhy zamestnávateľovi, s ktorými súhlasia samotní zamestnanci a o ktorých sme ochotní ďalej rokovať. Ale aj iné návrhy zmenových kalendárov, ktoré fungujú v okolitých firmách, kedy by zamestnanci mali pracovné režimy s primeranými prestávkami na oddych medzi jednotlivými zmenami, mali možnosť plánovať si dovolenku a pod. Žiaľ, zamestnávateľ na naše návrhy neprihliada a dookola predkladá návrh svojich predstáv, ktoré sú však stále v rozpore so Zákonníkom práce, pričom rovnako neprihliada ani na záujmy zamestnancov v prípade prideľovania dovolenky a samotní zamestnanci ho aj z týchto dôvodov odmietajú.

Okrem prebiehajúceho rokovania o tomto probléme sme 18. apríla predložili zamestnávateľovi aj návrh novej kolektívnej zmluvy, v ktorej chceme – okrem iného – riešiť aj pracovný čas zamestnancov. Urobíme všetko preto, aby sme dohodli výhodné podmienky pre zamestnancov a s ich podporou, ak to bude nevyhnutné, využijeme na dosiahnutie tohto cieľa aj všetky dostupné prostriedky, ktoré nám umožňuje legislatíva a právny poriadok Slovenskej republiky.

Aký je postoj zamestnávateľa k návrhom odborovej organizácie?

Zatiaľ neprihliada na požiadavky zamestnancov a návrhy odborovej organizácie. Naďalej uplatňuje pracovné režimy v rozpore so Zákonníkom práce. Zamestnanci sú už z toho frustrovaní a unavení.

Ako sa k vzniknutému problému postavil inšpektorát práce?

Inšpektorát práce na podnet zareagoval kontrolou u zamestnávateľa a vo výsledku dal za pravdu zamestnancom. Žiaľ, aj v tomto prípade sa potvrdilo, že aj keď zamestnávateľ poruší napr. niektoré ustanovenia Zákonníka práce, kde je povinný dohodnúť sa s odborovou organizáciou, a inšpektorát práce mu to vytkne, nič sa nezmení. On bude Zákonník práce naďalej porušovať a popritom naťahovať čas, pričom  zamestnanci to musia trpieť.

Inšpektorát práce dal zamestnávateľovi dostatok času na vyriešenie a dohodu so zástupcami zamestnancov, k tej ale nedošlo a preto spoločnosť CROWN požiadala o ďalšie predĺženie termínu. A čas beží, zamestnávateľ naďalej svojvoľne porušuje legislatívu a zamestnanci trpia.

O stanovisko sme požiadali aj kompetentných zo spoločnosti CROWN Bevcan Slovakia. Budeme vás informovať.