Hurbanovo 16. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Drozd)

Sladovňa spoločnosti Heineken v Hurbanove oslavuje v tomto roku 50 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti dnes hurbanovský pivovar navštívila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriela Matečná, kde sa stretla s generálnym riaditeľom spoločnosti Odinom Goedhartom. Spolu vyjadrili zámer naďalej podporovať slovenských pestovateľov sladovníckeho jačmeňa s cieľom pokryť čo najväčší podiel výroby sladu z domácich zdrojov.

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
Gabriela Matečná a generálny riaditeľ Heineken Slovensko, a. s. Odin Goedhart si prezerajú starú varňu

Podľa ministerky má sladovňa Hurbanovo význam pre slovenskú ekonomiku. “Sladovňa v Hurbanove je stabilným pilierom slovenského sladovníckeho priemyslu a dobrým príkladom exportných možností Slovenska v oblasti poľnohospodárstva. Cieľom nášho rezortu je podporovať spracovateľské kapacity u nás doma, tak aby sme pridanú hodnotu vytvárali v maximálnej možnej miere,” vyjadrila sa Matečná.

Vyzdvihla tiež úzku spoluprácu sladovne s domácimi poľnohospodárskymi producentmi. “Slovensko má výborné pôdno-klimatické podmienky na pestovanie kvalitného sladovníckeho jačmeňa. V roku 2016 bolo zasiatych 115.400 hektárov jačmeňa,“ poznamenala ministerka.

V spoločnosti kladú vysoké nároky na sladovnícky jačmeň. “Zároveň si však uvedomujeme trendy vo vývoji osevných plôch na Slovensku. Spoluprácou s farmármi chceme prispieť k udržaniu pestovateľských plôch kvalitného sladovníckeho jačmeňa najmä v ohrozených regiónoch a vyvíjame viacero aktivít na zvrátenie aktuálneho vývoja.

Snažíme sa efektívne pestovanie sladovníckeho jačmeňa podporiť rozvíjaním spolupráce s obchodnými spoločnosťami, šľachtiteľskými stanicami, osivárskymi firmami aj so Slovenským združením výrobcov piva a sladu, ktorého je členom,” povedal Goedhart s tým, že majú svoju vlastnú stratégiu odporúčaných odrôd, ktoré sú odolnejšie voči meniacim sa podmienkam a zabezpečia dostatočnú úrodu kvalitného sladovníckeho jačmeňa.

Od roku 1967 sa v Hurbanove vyprodukovalo viac ako 3,3 milióna ton sladu, z ktorého v súčasnosti približne 85 percent smeruje na export. “Hurbanovská sladovňa nakupuje približne 50 percent ročnej produkcie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku. Každý deň spracuje v priemere 360 ton sladovníckeho jačmeňa, z ktorého sa vyrobí 304 ton svetlého sladu plzenského typu. Každoročne teda spracuje približne 140.000 ton sladovníckeho jačmeňa, pričom až 75 percent z tohto objemu pochádza z domácich zdrojov. Z hurbanovského sladu sa ročne vyrobí celkový objem 7 miliónov hektolitrov piva,” povedal manažér sladovne Štefan Bartakovics.

K pôvodnej sladovni v roku 2002 pribudla nová s výškou investície 20 miliónov eur, ktorá pomohla zvýšiť ročnú kapacitu výroby sladu. V súčasnosti je podľa Bartakovicsa s ročnou výrobnou kapacitou 111.000 ton najväčšou a najmodernejšou sladovňou nielen na Slovensku, ale aj v celom stredoeurópskom regióne. Spoločnosť od roku 2002 do pivovaru investovala viac než 220 miliónov eur.