Bratislava 18. septembra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V uplynulých dňoch skončil v Rajskej záhrade Nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave cyklus tohtoročných letných benefičných koncertov, ktoré sa začali 13. júla a ktoré pripravil organista a zbormajster Lukáš Kunst. Vďaka nim sa vyzbierala suma 2750 eur na opravu organu v bratislavskom kostole milosrdných bratov. Vedenie nemocnice i rehole vyjadrilo spokojnosť s úrovňou podujatí, ocenilo pozitívne ohlasy zo strany pacientov, spolupracovníkov i návštevníkov.

Koncert na podporu opravy organa Milosrdných bratov

Podľa slov riaditeľa nemocnice Michala Tináka koncerty vystihovalo aj nepísané motto: „Umením k srdcu a zdravým srdcom k zdraviu. Je to priestor, ktorý prináša kultúru ku zdraviu a zdravie ku kultúre.” “Chcel by som, aby tento nevšedný krok patril ku komplexu starostlivosti o pacienta, o tých, ktorí sú nám zverení a podieľajú sa na tomto veľkom procese, aby sme aj pre nich mohli spraviť kúsok krásy. Vidíme, že Bratislavčania si nato zvykajú, že začína nová tradícia, že koncerty majú okrem krásy a umenia aj benefičnú úlohu. Nato, aby sme chránili históriu a umenie, aj toto je jeden z prostriedkov. Je to nový prvok, ktorý máme v prevádzke rehole i nemocnice. A má aj inú dimenziu, než získanie prostriedkov na obnovu organu. Tak, ako milosrdní bratia od roku 1672, poskytujú na tomto mieste zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o duše, majú v poslaní aj starostlivosť o krásu, ducha  tých, ktorí sú im zverení. Treba si uvedomiť, že keď je človek chorý, je veľmi citlivý nato, o čo všetko prišiel. A obyčajne s veľkou radosťou a úctou prijíma krásy, ktoré mu poskytne umenie a hudba. Ako veľmi dôležitý prvok tu vnímam aj to, že pacienti, ktorí sledovali koncerty zo svojich izieb, chodieb, rovnako ako aj tí, ktorí sa o nich starajú, našli pookriatie a radosť v duši pri takýchto koncertoch.“
Prior bratislavského konventu rehole brat Richard Jombík OH záverom zhrnul letné podujatia a ich význam slovami: „ Táto záhrada je barokový komplex, ktorý sa otvoril umeniu Starého mesta Bratislavy, je to šanca, aby ľudia poznali aj toto miesto ako oázu umenia, pokoja vo vnútri nemocnice milosrdných bratov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne i pasívne zúčastnili na diele opravy organu v kostole milosrdných bratov. Viem, že je pred nami ešte dlhá cesta, pokiaľ bude opravený tento kráľovský, liturgický nástroj, na ktorom sa bude hrať na slávu nebeského Otca a pre radosť ľudí, návštevníkov kostola. Nemocnica milosrdných bratov ponúka priestor pre človeka, ktorý hľadá pomoc. Do sveta zdravia a domu chorých patrí hudba.“
A prečo organ nutne potrebuje obnovu? „Organ bol postavený koncom 18. storočia neznámym organárom. V 20. storočí ho firma Rieger za účelom „modernizácie“ prestavala. Skriňa sa zachovala, avšak interiér organu je dispozične zmenený. Je to pneumatický organ (po stlačení klávesu dávate rozvodom vzduchu celý systém do prevádzky, otvorí sa tzv. vzdušnica a zaznie tón. Existujú aj iné druhy organu, napríklad mechanický, kde sa vzdušnica otvára pomocou ťahadiel). U tohto typu organu, aký je v Kostole milosrdných bratov, sa dosť často vyskytujú poruchy a tie treba riešiť. Ide nám teda o vyzbieranie finančnej čiastky na celkovú rekonštrukciu organu, ktorý je v súčasnosti v havarijnom stave a funguje na 30 percent, často len za priaznivého počasia. Vlhkosť vzduchu totiž pôsobí na opotrebované časti organu,“ uviedol organista Lukáš Kunst.
V rámci cyklu letných večerných koncertov sa konal večer šansónových melódií, podujatia „Opera v záhrade“, „Organ v záhrade“ a cyklus uzavrel koncert nového ženského komorného zboru Les Sirénes pod dirigentskou taktovkou Lukáša Kunsta a za sprievodu Istvána Nagya (hra na organe) a Róberta Pechanca (hra na klavíri). Nemocnica a rehoľa milosrdných bratov chcú v podujatiach tohto charakteru pokračovať. Rehoľa i nemocnica milosrdných bratov plánujú v hudobných podujatiach na ich pôde pokračovať. Črtá sa možnosť festivalu duchovnej hudby, ktorý by mal nadviazať na letné koncerty. Letné benefičné koncerty podporila aj Mestská časť Bratislava – Staré Mesto a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
TK KBS informovala Andrea Eliášová.
 

Príspevok Skončil sa cyklus koncert na podporu opravy organa Milosrdných bratov zobrazený najskôr Hlavné správy.