Rozsudok nie je právoplatný, keďže obhajca i prokurátor avizovali odvolanie.