Košice 8. augusta 2017 (HSP/Foto: mckvp.sk)

Na Miestnom úrade Mestkej časti Košice – Sídlisko KVP to vrie. Kontrolórke úradu Anne Hókovej bolo nariadené zmeniť miestnosť kancelárie. Kontrolórka hovorí o šikane, starosta Alfonz Halenár tvrdí, že kanceláriu je nutné uvoľniť vzhľadom na nástup nového pracovníka oddelenia Výstavby.
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP

Podľa slov kontrolórky Hókovej v pondelok (7. 8.) ráno prišiel starosta Alfonz Halenár s prednostkou úradu Janou Timkovou do jej kancelárie, v ktorej následne začali rátať šanóny, kvety… Na otázky, prečo to robia, starosta podľa jej slov vôbec nereagoval. „Potom mi oznámil, že sa budem sťahovať z mojej kancelárie,“ uviedla kontrolórka.
Následne Hóková zisťovala, kam sa bude sťahovať a dôvody sťahovania. Halenár jej namiesto odpovede podľa jej slov uviedol, že sa ma správať ako zamestnanec mestskej časti. “Potom starosta ušiel. Z konca chodby mi zakričal, že do konca týždňa mám sa presťahovať,“ dodala.
Miestnosť presťahovania jej upresnila prednostka. Má sa presťahovať na 1. poschodie, do miestnosti, ktorá doteraz slúžila ako sklad pre upratovačky. „Celé toto konanie vykazuje znaky šikany,“ vysvetlila Hóková.

Lörinc: Prekračuje to všetky hranice slušnosti
Kontrolórky sa zastal aj mestský poslanec Ladislav Lörinc, ktorý uviedol, že to, „čo sa deje na Miestnom úrade KVP už prekračuje všetky hranice slušnosti. Sťahovať kontrolórku do skladu upratovačiek potom, ako vo svojej správe poukázala na manipulácie pri verejnom obstarávaní je na úrovni demokracie v Severnej Kórei.“

Halenár hovorí o nerešpektovaní vnútorných predpisov
Starosta Halenár však šikanovanie popiera, hovorí o opakovanom útoku zo strany Hókovej a nerešpektovaní vnútorných predpisov. Podľa jeho slov kontrolórka v pondelok odmietla pozvanie na oficiálne prejednanie potreby uvoľniť kanceláriu, teda odmietla prísť k svojmu nadriadenému.
„Uvoľniť kanceláriu je nutné vzhľadom na nástup nového pracovníka oddelenia Výstavby, aby boli všetci z oddelenia na jednom poschodí a pri sebe,“ vysvetlil starosta.
„Kancelária, do ktorej sa má  presťahovať,  bola bývalá kancelária pracovníčky právneho oddelenia – čiže nie sklad pre upratovačky, ako uviedla pani Hóková. Pani upratovačky túto kanceláriu využívali – pokiaľ nebude opäť obsadená  – len dočasne na prezlečenie sa,“ dodal.
Halenár si za svojim rozhodnutím stojí. „Pani Hóková bude mať kanceláriu presne na tom poschodí, kde majú kancelárie štatutár a prednosta MČ KVP – takže to považujeme za správny krok,“ vysvetlil.