Slovensko 26. decembra 2016 (HSP/Foto: TASR/Branislav Račko, mc)

Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami za siedmimi dolami, nie tak ďaleko od Slovenska, žil istý kňaz, volal sa Jan Pouč (*20. okt 1874, † 25. okt. 1962). Od r. 1902 do 1932 bol katechétom v Kojetíne (pod Olomoucom). A ten kňaz mal neuveriteľnú záľubu v presnom datovaní historických udalostí. Tejto záľube sa venoval dlhé roky, kým na výzvu Teologickej fakulty univerzity v Olomouci v r. 1946 začal písať knihu “Náš letopočet”, aby dokázal svoje tvrdenia, keď poukazoval cirkevným autoritám, že kresťanský letopočet nie je chybný. Knihu dokončil v r. 1955, ale za komunizmu ju nebolo možné vydať a tak prvé vydanie vyšlo v r. 2005, potom v r. 2012 a anglický preklad v malom náklade v r. 2013.

Ilustračná snímkaIlustračná snímka

O čo sa jedná?

Jedná sa o to, že už roky je rozšírená “informácia”, že vraj Ježiš Kristus sa nenarodil presne na začiatku nášho letopočtu, ale vraj 4 – 9 rokov pred naším letopočtom (vraj teda sa narodil pár rokov predtým, než sa narodil!). Túto “informáciu” prevzali aj katolíci ako “fakt”, a bohužiaľ aj mnohí známi katolícki kňazi či autori túto nepravdu ďalej šíria, – zaiste dobromyselne (veď letopočet predsa nepatrí ani ku katolíckym dogmám).

Čo je hlavným dôvodom pre šírenie bludu, že Ježiš sa narodil “pred Kristom”? 

Dôvodom je jednoducho podvod! Áno, ÚMYSELNÝ podvod, ktorý ktosi urobil, aby sa myslelo, že Herodes Veľký zomrel v roku -4 (mínus 4 čiže 4 roky pred Kristom, pred naším letopočtom). Ak teda vraj Herodes, ktorý chcel dať zabiť Ježiša Krista, zomrel v r. -4, Kristus by musel sa narodiť pred rokom -4.

Na tomto jedinom argumente stojí dôkaz historikov, že vraj Dionýz Exiguus, ktorý v 6. storočí zaviedol letopočet od Krista, sa vraj musel pomýliť.

Opakujem, celý argument k tomu, že vraj kresťanský letopočet je pomýlený, stojí na tomto JEDINOM argumente, že Herodes Veľký zomrel v r. -4.

Kňaz Jan Pouč však úplne evidentne dokazuje, že ktosi úmyselne sfalšoval dielo židovského historika z prvého storočia Jozefa Flavia “Židovské starožitnosti” v tom zmysle, že poposúval roky tak, aby smrť Herodesa vyšla na r. -4. Pouč to dokazuje na 14-15 miestach Židovských starožitností. Pouč tento podvod našiel v nemeckých prekladoch Flaviovho diela (od Clementza a od Dr. Kaulena). Zmeny, ktoré sú tam, však odporujú iným dátumom v Starožitnostiach a tým je podvod usvedčený zo samotných Starožitností.

Dobová snímka historika Jozefa FlaviaDobová snímka historika Jozefa Flavia

Zacitujme však niečo z knihy Patra Pouča:

Není tedy pravda, že Herodes zemřel v roce -4, jak tvrdí výše citovaní. Toto je dle bible i Flavia zaručeno, že umřel v roce 1 v březnu, kolem 20/3. A před 3 měsíci se narodil Pán v prosinci našeho roku -1, seleukovského 311. 

Holzmeister učinil krásný úvod „Flavius exacte nobis denotavit initium regni Herodis eiusque durationem [Flavius nám presne vyznačil počiatok ako aj trvanie Herodovho kraľovania]“. To napsal ad captandam benevolentiam, aby našel větší víru u čtenářů. Já říkám, že Flavia ani neviděl. Neboť porušený Flavius píše, že Herodes byl jmenován v olympiádě 184, čtvrtý rok této olympiády je náš rok -41, rok přestupný. Holzmeister a ostatní mají rok jmenování králem -40. A dle neporušeného Flavia byla to olympiáda 185,3. Náš rok -40 je olympiáda 185,1. Tak se nedržel exaktního údaje o začátku kralování. A duratio (trvání) jeho kralování dle Flavia je 37 let a čtvrt roku. Holzmeister si to snížil na 35 let a čtvrt roku. 

Flaviovy Starožitnosti jsem studoval dvakrát. Poprvé jsem měl vypůjčen německý překlad od Clementze, vydaný v Halle od P. Šroma v Práči, podruhé jsem měl německý překlad vydaný od Dr. Kaulena, profesora v Bonu, vypůjčený od Dr. Kyselého, profesora v. v. ve Vrahovicích u Prostějova. 

Poznal jsem, že oni pánové, třeba se dovolávají exaktních údajů Flavia, položili rok jmenování králem o 2 roky níž, místo na rok -38 na rok -40, a trvání Herodovy vlády si zkrátili o 2 roky. Takovými manipulacemi získali 4 roky, že smrt Herodovu položili na rok -4 místo na rok 1. Herodova smrt v roce -4 je hlavním opěrným bodem všech úchylkářů. O tom tedy podrobně, a to přímo dle olympiád, aby mně někdo nevytýkal, že dle seleukovského letopočtu je to jinak než dle olympiád.

Zaujímavé, keď som v minulosti sledoval nie raz rôzne články, často od protestantov, ohľadom letopočtu od Krista, často sa tam sťažovali na “kotrmelce” v časových údajoch u Jozefa Flavia. Nikoho však nenapadlo, že disproporcie v časových údajoch Starožitností by mohlo byť dôsledkom úmyselného podvodu. Celkom jasne to však objavil a dokázal, tak poviem, náš kňaz Jan Pouč.

Čiže všetko je jednoduché a vyjasnené. 

Niekto si vymyslí lož a potom légie učencov s tým musia zápasiť.

Zaujímavé je tiež to, čo k problematike hovorí Dr. John Pratt (diplom z fyziky a matematiky ako aj PhD z astronómie v Arizone):

Na snímke astronóm Joseph PrattNa snímke astronóm John Pratt

V článku “A predsa je tu ešte iné zatmenie mesiaca pre Herodesa” píše:

“Dátum udávaného mesačného zatmenia krátko pred smrťou kráľa Herodesa je dlho uznávaný ako dôležitý pre určenie možných dátumov narodenie Krista. Po mnoho rokov sa verilo, že to zatmenie sa udialo 13. marca roku 4 pred Kr., teda Kristus sa musel narodiť asi okolo roku 6-5 pred Kr.… [avšak] dve ďalšie dátumy sa predkladajú: 10. jan rok 1 pred Kr. a 15. sep. roku 5 pred Kr. Tento dokument však predkladá ešte iné zatmenie ako správnu voľbu a to z 29. decembra roku 1 pred Kr.… NEMOŽNÝ MESIAC: Jozef Flavius zaznamenáva toľké udalosti po tom zatmení a pred nasledujúcou Paschou, že sa zdá byť nemožným (alebo extrémne nepravdepodobným), že by sa udiali iba za 30 dní, ako to vyžaduje scenár roku 4 pred Kristom.”…

Ako vidíme, nepriatelia Cirkvi, sa všemožne snažia spochybniť čokoľvek, čo súvisí s vierou v Ježiša Krista, ktorý, podľa niektorých sa ani nenarodil a vraj ani neexistoval dokonca.

V 1980-tych rokoch som čítal ruský ateistický časopis “Nauka i religia [Veda a náboženstvo]”, v ktorom istý ateista píše svojim spoluateistom, aby nebláznili a nepopierali jestvovanie Ježiša Krista, aby sa tak nezosmiešnili. Ten ateista v tom článku okrem iného zoširoka uvádza aj známe štyri mimokresťanské zdroje o jestvovaní Ježiša Krista (nehovoriac o asi 5000, slovom päť tisíc, manuskriptoch o Ježišovi Kristovi – kresťanské zdroje). Na záver ten ateista hovorí: “Veď predsa, keď tu máme kresťanstvo, tak muselo mať svojho zakladateľa, lebo čo, vari len tak spadlo z neba? Ale, súdruhovia, veď predsa práve proti tomu my bojujeme (teda, že je božského pôvodu).”

Okrem toho samotní židia, ktorí neprijali Krista a stali sa jeho zaprisahanými nepriateľmi, hovoria o Ježišovi a jeho Matke veľmi rúhavé veci, ale ani ich len nenapadlo, aby v prvých storočiach vôbec spochybňovali ich existenciu, čo by bol predsa najjednoduchší argument proti kresťanstvu. No teraz po 2000 rokoch sa takéto bájky šíria.

Téma je dosť náročná na sledovanie. Video, ktoré som o tomto urobil, je tiež dosť náročné na sledovanie, keďže takúto komplexnú problematiku nie je ľahké stlačiť na asi 10 minútové video.

Prajem všetkým čitateľom požehnané sviatky Narodenia nášho Pána a Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

o. Ing. Miroslav Čajka, C.Ss.R. (o. Eirene)