Vatikán 12. septembra 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-L’Osservatore Romano, ho)

Vo Vatikáne sa začalo už 21. zasadnutie Rady kardinálov C9, ktoré potrvá do stredy. Úlohou tejto rady, ktorú vymenoval pápež František 28. septembra 2013, je pomáhať Svätému Otcovi pre vedení univerzálnej Cirkvi a zároveň študovať revidujúci projekt Apoštolskej konštitúcie Pastor bonus o Rímskej kúrii.
Ilustračné foto

O práci tejto rady C9, o spôsobe podieľania sa pápeža Františka na jej činnosti a o budúcich krokoch reformy pre Vatikánsky rozhlas porozprával Mons. Marcello Semeraro, sekretár Rady kardinálov:
„Samotný pápež sa v skutočnosti necíti byť „reformátorom“… ak pápež začal tento proces reformy Kúrie, tak to urobil pod vplyvom odporúčaní, ktoré sa vynorili počas prípravných stretnutí kardinálov pred konkláve. Vidíme, že si vybral – aspoň na začiatku – členov Rady kardinálov spomedzi kardinálov, ktorí stoja na čele nejakej diecézy, vedú miestne cirkvi a pochádzajú z rôznych kontinentov. Je tu tento dvojitý rozmer: počúvať hlas Cirkvi aj v záujme pokračovania v reforme Rímskej kúrie.“
Ako by ste opísali spôsob práce C9? Aké sú podľa Vás črty, ktoré ho charakterizujú?
„Spôsob práce by som vystihol pomocou niektorých slovies. V prvom rade Rada kardinálov načúvala a načúva. Všetko sa začalo v októbri 2013 so správami na rôzne témy, ktoré prišli z rôznych biskupstiev, z rôznych dikastérií Rímskej kúrie a tiež od mnohých ľudí, ktorí napísali a poslali príspevky. Druhé sloveso: po tom ako Rada načúvala, reflektuje. Reflektuje nad návrhmi, tiež nad tým, ako postupovať a robí aj overovanie. Počúvať, reflektovať, overiť. A potom aj vypracovať návrh – navrhnúť – pápežovi, pretože Rada kardinálov nerozhoduje, Rada kardinálov navrhuje pápežovi.“
Pápež zasahuje aktívne do práce, do diskusií o rôznych témach? Aký je jeho postoj vzhľadom na prácu C9?
„Pápež je zvyčajne prítomný a je prítomný hlavne načúvajúc. Vstúpi do rokovania, ak je to azda vec, kde využije svoje skúsenosti z doby, keď bol arcibiskupom v Buenos Aires alebo keď sa hovorí o aktuálnej situácii v živote Cirkvi. Odhliadnuc od tohto všetkého, Rada kardinálov nie je vytvorená len kvôli reforme Kúrie; jej hlavný cieľ zostane aj po ukončení tejto fázy reformy Rímskej kúrie ako primárna úloha, na ktorú bola zriadená, a tou jej spolupracovať a vyjadrovať pápežovi rady, náhľady, v tých situáciách, keď to považuje za dôležité takto sa poradiť. Napríklad, je známe, že veľmi často Rada kardinálov venovala pozornosť tej veľmi bolestivej skutočnosti, ktorou je zneužívanie mladistvých. Toto samo osebe nie je súčasťou reformy Rímskej kúrie, a predsa pápež považoval za dobré vypočuť si Radu aj v týchto záležitostiach. A teda, ak je potrebné zasiahnuť, pápež zasiahne, ale veľmi diskrétne. On väčšinou počúva.“
Mons. Semeraro ďalej okrem iného potvrdil, že na stretnutiach C9 vládne rodinná atmosféra. Vysvetlil, že súčasťou zasadnutí sú aj „pauzy na kávu“ a je čas aj na „úsmevné príbehy“, takže všetko sa deje „vo veľmi bratskom prostredí“.
O tom, ako napreduje reforma Rímskej kúrie sekretár Rady kardinálov povedal:
„Povedal by som, že pokiaľ ide o proces reformy Rímskej kúrie, tento už má za sebou tri štvrtiny: čiže blíži sa ku skompletizovaniu. Blížime sa k jeho skompletizovaniu na úrovni návrhu na predloženie pápežovi.“
Medzi dikastériami, ktorých sa reforma hlavne dotkne, spomenul Mons. Semeraro aj Sekretariát pre komunikáciu, pod ktorý patrí aj Vatikánsky rozhlas:
„Sekretariát pre komunikáciu, ktorý obsahuje aj funkcie určite prioritne pastoračné, tie ktoré predtým spadali pod Pápežskú radu pre spoločenské komunikačné prostriedky. Ale spolu s touto orientáciou na pastoračné úlohy má Sekretariát pre komunikáciu veľkú administratívnu zodpovednosť kvôli svojej veľkosti, ale tiež kvôli dôležitosti témy, akou je komunikácia, je to dikastérium s ústredným miestom v projekte reformy Kúrie.“
Na záver sekretár Rady kardinálov C9 Mons. Marcello Semeraro potvrdil, že „aj keď sa o niekoľko mesiacov táto revízia ukončí a bude viac menej kompletná, ďalej bude mať pápež František k dispozícii všetky návrhy, ktoré sa týkajú všetkých dikastérií a bude na ňom, aby rozhodol ako a kedy sa uskutočnia. Momentálne pápež uprednostňuje postupné zmeny, robiac aj určitý druh zábehovej fázy.“