Bratislava 9. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)
 
Členovia Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) prijali jednohlasne vyhlásenie k armádnym modernizačným projektom. Okrem ministra obrany o vyhlásení informovali listom aj troch najvyšších ústavných činiteľov.

Ilustračné foto

SVOP SOPK podporuje modernizačné procesy Ozbrojených síl SR. Konštatuje, že Slovensko má silný výrobný potenciál najmä v segmente pozemnej techniky. Oceňuje koncepčný prístup v podobe dlhodobého plánu rozvoja do roku 2030. Zdôrazňuje, že modernizačné procesy v armáde je nevyhnutné realizovať v spolupráci s domácim priemyslom.
Podpora domácich firiem vyplýva z viacerých strategických dokumentov a štátnych doktrín. Je tiež základom úspešného exportného potenciálu. Podpora domácej zbrojárskej výroby má efekty nielen z hľadiska podpory ekonomiky, inovácií, know-how, daňových príjmov, ale aj významné sociálne a regionálne aspekty. Účasť firiem v modernizačných procesoch by mala byť založená na báze licenčných predpokladov, renomé, technologických, technických, výrobných a garančných schopností.
SVOP na základe vnútrofiremných analýz odhaduje, že domáce podniky sú schopné z viac ako polovice podieľať sa na dodávkach pre projekty obrnených vozidiel. SVOP sa domnieva, že vlastné výrobno-technické riešenia sú najlepšie z pohľadu bezpečnosti, okamžitej bojaschopnosti, opráv, dodávok náhradných dielov, priemyselných práv, vývoznej schopnosti a prípadnej technologicko-inovačnej nadstavby. SVOP odmieta lobistické praktiky uprednostňujúce zahraničných konkurentov pred záujmami domácej ekonomiky a občanov.
Členovia SVOP SOPK tvoria kľúčovú výrobnú platformu slovenského obranného priemyslu, pôsobia prierezovo v takmer všetkých jeho subsektoroch (od výroby a opráv pozemnej a leteckej techniky, cez hlavňové programy, muníciu, odmínovanie, až po simulátory a IT systémy) a zamestnávajú viac ako 4000 ľudí.
 
Príspevok Sekcia výrobcov obranného priemyslu: Slovenský priemysel je schopný dodávať domácej armáde zobrazený najskôr Hlavné správy.