Bratislava 20. februára 2019 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)
 
Závratný plat či eurohujerstvo, ktoré mu prischlo ako charakteristický prívlastok. Maroš Šefčovič však hovorí o hlbokom sociálnom cítení a vlastenectve. Paradoxne to sa má prejaviť tým, keď budeme v “európskom jadre”, lebo iba tam podľa neho nebudeme závislí od mocností. Čo so slovenskými nenarodenými deťmi? Je niečo, čo by ho líšilo od Roberta Mistríka? Pýtali sme sa Maroša Šefčoviča 

Na snímke podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič

 
Ktoré vaše vlastnosti a schopnosti podľa vás budú na prezidentskom poste najdôležitejšie a najprínosnejšie pre Slovensko?
Hlboké sociálne cítenie, pretože úspech našej krajiny musia ľudia cítiť vo svojej životnej úrovni, vo svojich peňaženkách. Silná vôľa zmierovať a vnášať do spoločnosti pokoj, pretože spoločnosť a neraz aj rodiny sú pre politiku rozdelené a tento neustály konflikt oslabuje Slovensko. No a v neposlednom rade schopnosť vidieť za roh a predkladať vízie, ktoré našu krajinu posunú dopredu.
Chcem organizovať okrúhle stoly na témy, ktoré sú dôležité pre to, aby naša krajina držala krok a modernizovala sa, pretože to je jediná záruka pracovných miest a príležitostí pre mladých ľudí tu, doma. A možno prekvapím tých, ktorí ma nálepkujú ako takzvaného eurofila, pretože to kľúčové je pre mňa úprimné vlastenectvo.
Celý svoj profesionálny život bojujem za Slovensko. V Bruseli som sa zasadil sa o to, aby sme dostali čo najviac prostriedkov z európskeho rozpočtu, a takisto som chránil naše kritické pozície ohľadom migrácie. O tom je skutočné vlastenectvo, nie o lacných frázach či teatrálnych pózach, ale o tom, či chceme a dokážeme pomáhať Slovensku doma aj v zahraničí. A to ja vďaka svojim kontaktom a skúsenostiam dokážem.
 
Ste známy tým, že chcete Slovensko vidieť v jadre EÚ. Nebojíte sa, že nás to jadro zhltne?
Chcem vidieť silné, sebavedomé Slovensko v silnej Európe. Je to v našom národnom záujme, pretože alternatívou silnej Európy nie je silné Slovensko, ale Slovensko závislé na iných mocnostiach. Toto chceme? Podľa mňa máme v Európskej únii ďaleko väčší priestor na obhajobu našich záujmov, než mimo nej.
Musíme vedieť buchnúť po stole, ak ide o Slovensko, a ukázali sme to v prípade migrácie či pri dvojakej kvalite potravín. No nesmieme si zabuchnúť dvere, lebo tým ublížime jedine sami sebe.  Kto tvrdí opak a spochybňuje to, ohrozuje náš hospodársky rast, pracovné miesta, euro a úspory ľudí v bankách. Slovensko je už dnes najúspešnejšou krajinou v regióne. Platí, že len ak sedíte pri tom najdôležitejšom stole, môžete veci naozaj ovplyvňovať a nik vám nič nenadiktuje.
 
V prípade, že sa v druhom kole stretnete s Mistríkom, ako sa vlastne chcete od neho odlíšiť? Lebo aj liberáli s tým majú problém a niektorí sa dokonca pridávajú na vašu stranu, keďže vás hodnotovo vnímajú ako rovnakých. Ako by ste definovali zásadné rozdiely medzi vami?
Najväčší rozdiel vidím v tom, že ja staviam na silnom sociálnom programe, pretože ako ľavicový politik som vždy kládol dôraz na pracujúcich ľudí, slabšie sociálne vrstvy a chudobnejšie regióny, čo je v priamom protiklade k liberálnym kandidátom. A rozdiel je aj v mojom dôraze na celospoločenský zmier.
V prípade niektorých iných kandidátov vidím predovšetkým konflikt, a to s každým – tvrdo sa vymedzujú voči sociálnym demokratom a sociálnym opatreniam, voči národným aj tradičným hodnotám. To je chyba. Ja ponúkam ruku pre všetkých a cítim, že práve toto Slovensko potrebuje. Na každom jednom stretnutí naprieč Slovenskom počúvam, ako sú ľudia unavení z neustáleho konfliktu. Slovensko naozaj potrebuje nadstraníckeho, nezávislého a férového prezidenta, ktorý bude stavať mosty a nie stáť na barikáde.
 
Podpísali by ste zákon, ktorým by nenarodené deti Slovenska požívali väčšiu ochranu a nebolo by možné usmrtiť ich na požiadanie?
Veľmi si vážim ženy a viem, že rozhodnúť sa pre interrupciu je mimoriadne náročné, a ide o absolútne krajné riešenie. Každá prípadná zmena zákona musí rešpektovať postavenie ženy a nevyháňať ju do šedej alebo nelegálnej zóny. Som rád, že počet interrupcií na Slovensku klesá. A som presvedčený, že musíme nájsť spôsoby, ako podať ženám pomocnú ruku, aby k interrupciám dochádzalo naozaj v čo najmenšej miere.
Budem tlačiť na to, aby každá žena dostala všetky informácie aj o iných možnostiach. Pretože ochrana ľudského života je pre mňa osobnou morálnou prioritou a štát by mal robiť v oblasti osvety maximum pre to, aby ženám ponúkal alternatívy k interrupcii. Rád by som zdôraznil, že môj osobný príbeh je o prijatí všetkých deti v našej rodine, lebo syn mojej sestry, môj krstný syn, sa narodil s Downovým syndrómom.
 
Čo si myslíte o harmonizácii/vyrovnávaní platov naprieč EÚ? Samozrejme, zatiaľ len v niektorých odvetviach, ale i tak sa zdá, že ak chce EÚ prežiť, tak v blízkej budúcnosti sa tejto téme nevyhne.
Keď sme vstupovali do Európskej únie, náš hrubý domáci produkt bol o 50 percent nižší ako európsky priemer. Dnes dosahuje 80 percent. Naše príjmy boli vtedy nižšie o 60 percent a dnes je to 50 percent. Mrzí ma, že vývoj osobných príjmov je pomalší. Je to obrovská výzva pre celú Európsku úniu, aby rýchlejšie vyrovnávala rozdiely, pretože to môže prispieť aj lepšiemu porozumeniu medzi krajinami.
Aj pri príprave budúcich eurofondov na roky 2021 – 2027 som preto bojoval za silnú kohéznu politiku, vďaka ktorej menej rozvinuté regióny môžu dobiehať tie silnejšie, a za férové priame platby, pretože naši farmári majú o niečo horšiu východiskovú pozíciu oproti kolegom zo západu.
Slovenská vláda pravidelne otvára aj tému neférových rozdielov medzi príjmami zamestnancov v rámci tej istej korporácie, ktorá podniká v rôznych krajinách. Bol som v tomto smere vždy veľmi aktívny a budem v tom pokračovať – sociálne témy sú pre mňa priorita a Slováci nie sú občanmi druhej kategórie. Téma vyšších miezd je a bude pre mňa ako sociálneho demokrata jedna z najvyšších priorít.
 
Ako vnímate dovoz plynu do EÚ? Prečo niektoré štáty pretláčajú skvapalnený plyn z USA a iné sú jednoznačne za Severný prúd II a plyn z Ruska? Čo je podľa vás pre Európu lepšia možnosť?
Kľúčové sú tri veci – dostatok energie; aby nám vývozcovia energie nekládli politické požiadavky; a aby bola čo najlacnejšia. Preto som presadzoval a presadil, že žiadna krajina v Európe nesmie byť závislá na jedinom dovozcovi, ale aby mala prístup k aspoň trom zdrojom energie. Pokiaľ ide o ruský plyn, osobne som viedol rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou a som hrdý na to, že dodávky by mali pokračovať cez Ukrajinu a Slovensko aj v ďalších rokoch.
Pre Slovensko je mimoriadne dôležité, aby sme mali peniaze za tranzit – ide o náš štátny záujem. Pokiaľ ide o Severný prúd 2, presadil som opatrenia, vďaka ktorým sa aj na tento plynovod bude vzťahovať európska legislatíva a európske pravidlá. To je záruka väčšej energetickej bezpečnosti aj pre Slovensko. Musíme si chrániť národný záujem – to je pre mňa alfa a omega.
 
Ako prezident sa budete zasadzovať za zrušenie sankcií proti Rusku, alebo za ich pritvrdenie? Aký postoj máte k Číne? Aký model vzťahov je podľa vás potrebné k tejto východnej mocnosti zaviesť?
Sankcie bez ohľadu na krajinu musia byť ten posledný nástroj, ktorý sa použije, až keď zlyhá všetko ostatné. Vždy by som sa zasadzoval za to, aby sme rokovali tak dlho, ako je to len možné. Rusko je mocnosť, ktorú nemožno ignorovať, a nie je tajomstvo, že časť slovenskej spoločnosti má veľké sympatie k ruskej kultúre, dejinám a tradíciám. Rešpektujem to – sám som v Rusku študoval a ľudí v Rusku som si úprimne vážil. Ako som spomenul, roky som viedol náročné rokovania s Ruskom a Ukrajinou o plyne. Ak by som rezignoval na dialóg, mali by sme tu možno každý rok plynovú krízu s dopadmi na naše domácnosti, nemocnice, školy či priemysel.
Pokiaľ ide o Čínu, tá realizuje asertívnu politiku a má veľký záujem o mnohé strategické odvetvia v Európe. Tu by som tak ako doteraz presadzoval, aby sme si chránili strategickú infraštruktúru a aby sa Európa otvorila len do takej miery, ako sa je ochotná otvoriť Čína našim podnikateľom. Dnes totiž panuje silná nerovnováha. Ale samozrejme, moje postoje voči Číne sú priateľské, je to krajina s fascinujúcou históriou a kultúrou. Slovensko musí mať dobré vzťahy na všetky štyri svetové strany, nielen na západ.
 
 
Príspevok Šefčovič: Prekvapím tých, ktorí ma nálepkujú ako eurofila zobrazený najskôr Hlavné správy.