Bratislava 22. marca 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)
 
Iba polovica spoločnosti si myslí, že ženy sú rovnako dobré líderky ako muži. Schopnosti žien vo vrcholových pozíciách v politike a v podnikaní najviac podceňujú mladí muži vo veku od 25 do 34 rokov. Vyplýva to z Výskumu európskych hodnôt (EVS), ktorý sa na Slovensku uskutočnil na jeseň v roku 2017. O výsledkoch informovala Slovenská akadémia vied (SAV)

Ilustračné foto

Výskum hovorí o ženách v podnikaní, ale aj ako o politických líderkách. Tu si väčšina mužov myslí, že sú v tejto oblasti lepší ako ženy. “Takmer dve tretiny mužov (64 percent) súhlasia s tým, že muži sú lepší politickí lídri ako ženy. Na druhej strane, 58 percent žien s tým nesúhlasí a ženy nepovažuje za horšie politické líderky,” uvádza SAV.
Dodáva, že so zvyšujúcim sa vekom u žien mierne rastie súhlas s názorom, že muži sú lepší politickí lídri ako ženy. “Najsilnejší nesúhlas s výrokom (82 percent) je vo vekovej kategórii od 18 do 24 rokov. Naopak, najväčší súhlas zaznamenávame u najstaršej vekovej kategórie žien vo veku 65 rokov, kde prevažuje súhlas s výrokom (57 percent),” píše SAV.
Pri mužoch je to opačne. “V najmladšej vekovej kategórii vo veku od 18 do 24 rokov si 62 percent myslí, že muži sú lepší politickí lídri. Naopak, relatívne najmenšiu mieru súhlasu nachádzame v skupine mužov vo veku od 35 do 44 rokov,” dopĺňa SAV.
Názory na schopnosť žien byť politickými líderkami sa líšia aj v závislosti od dosiahnutého vzdelania. Respondenti s vysokoškolským vzdelaním častejšie nesúhlasia s tvrdením, že muži sú lepší politickí lídri ako ženy.
“S výrokom úplne alebo skôr nesúhlasí 65 percent vysokoškolsky vzdelaných žien a 43 percent vysokoškolsky vzdelaných mužov. S výrokom úplne nesúhlasí až štvrtina (26 percent) vysokoškolsky vzdelaných žien a 15 percent vysokoškolsky vzdelaných mužov. Na druhej strane, 21 percent vysokoškolsky vzdelaných mužov úplne súhlasí s výrokom,” uviedla SAV.
 
Príspevok SAV: Iba polovica spoločnosti považuje ženy za rovnako dobré líderky ako mužov zobrazený najskôr Hlavné správy.