Bratislava 5. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)

Poslanci samosprávneho kraja by mohli byť povinní bezodkladne oznámiť úradu samosprávneho kraja skutočnosti, pre ktoré stratili mandát. Zmeny v zákone o samosprávnych krajoch navrhujú poslanci parlamentu za SaS

Na snímke predseda SaS Richard Sulík

“Dnes poslanci, respektíve bývalí poslanci túto povinnosť nemajú a samosprávny kraj sa o skutočnostiach, pre ktoré poslancovi zanikol mandát, nemusí dozvedieť,” napísali predkladatelia v dôvodovej správe návrhu.

Krajský poslanec stráca mandát, keď je právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo keď je právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. Kreslo poslanec stráca tiež vtedy, ak mu skončil trvalý pobyt v obci na území kraja, alebo ak mu zanikol mandát podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Opoziční poslanci predložili aj ďalšiu novelu zákona o samosprávnych krajoch, ktorou chcú dosiahnuť, aby sa všeobecne záväzné nariadenia samosprávneho kraja doručovali obciam elektronicky. V súčasnosti sa doručujú poštou v listinnej forme.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj