Stockholm 28. júna 2017 (TASR/breitbart/HSP/Foto:TASR/AP)

Deti v kresťanskej škôlke vo Švédsku už nemôžu vysloviť modlitbu vďaky pred jedlom alebo rozprávať o Biblii. Zakázalo im to nariadenie samosprávy v meste Umeå

Ilustračné foto

Po inšpekcii predškolského zariadenia kontrola z obvodu uviedla, že uvedené aktivity sú v rozpore s Nariadením o vzdelávaní. Toto nariadenie zakazuje, aby boli v edukačnom procese akékoľvek náboženské elementy, a nariaďuje, že deti musia mať stále “možnosť voľby”, či sa chcú alebo nechcú do danej aktivity zapojiť.

Samospráva uviedla, že mala pocit, že škôlka vedená Armádou Spásy neposkytla deťom dostatok príležitostí, aby zamietli modlitbu pred jedlom.

„Nariadenie o vzdelávaní môže byť interpretované rôzne,“ povedala manažérka škôlky Britt Marie Mårtenssonová. Pre švédsku STV povedala, že nepovažuje modlitbu pred jedlom za súčasť „vzdelávania“.

„Vedeli sme, že sa už viac nebudeme môcť modliť, keď budú deti sedieť za stolom pri výučbe, a tak sme si mysleli, že pridáme vzdávanie vďaky za jedlo ako milú súčasť obeda,“ uviedla.

„Vyložili sme si zákon inak ako samospráva,“ povedala Mårtenssonová a uviedla, že teraz v čase obeda deti namiesto modlitby vďaky hovoria básničku, v ktorej vzdávajú vďaku slnku a dažďu.

Zamestnanci škôlky majú tiež zakázanú aktivitu „Biblická jednohubka“, v rámci ktorej deti a učitelia diskutovali o obsahu Biblie.
Pian Rosellová, projektantka stratégie pre materské školy zo Samosprávy mesta Umeå vysvetlila, že zatiaľ čo sú náboženské prvky v náboženských škôlkach a školách dovolené, nesmú hrať žiadnu rolu v edukačných aktivitách. Pripustila však, že hranice v škôlkach nie sú jasne stanovené.

„Na základných školách nie je náročné rozoznať aktivity, ktoré sú edukačné a tie, ktoré nie sú, pretože výučba prebieha v triedach. Na druhej strane, keď ide o škôlky, môže byť obtiažnejšie to posúdiť,“ uviedla.
Viktória Dandarová