Bratislava 17. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)

Samoodpočet spotreby elektriny okrem východoslovenských energetikov ponúkajú aj spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) a Stredoslovenská distribučná (SSD). Energetici sa tak snažia pre šíriaci sa koronavírus minimalizovať kontakt medzi elektrikárom a odberateľom

Ilustračné foto

„Odpočtári robia odpočet stavu elektromera len na verejne dostupných miestach, kde neprídu do priameho kontaktu so zákazníkom. Ak zákazník nemá elektromer na verejne dostupnom mieste, je na jeho zvážení, či odpočtára pri dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení na oboch stranách vpustí alebo využije možnosť nahlásiť odpočet e-mailom alebo chatom na webovej stránke,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa ZSD Michaela Dobošová.

Energetikom zo západného Slovenska pri samoodpočte stačí poslať fotku elektromera s viditeľným čiarovým kódom a stavom na elektromere. Odpočet môže odberateľ zahlásiť aj na zákazníckej linke. „Tu musí uviesť spolu s odpočtom stavu elektromera buď EIC kód odberného miesta, alebo presnú adresu odberného miesta,“ spresnila Dobošová. Ak zákazník nevyužije ani jednu z vyššie uvedených možností, bude mu periodická vyúčtovacia faktúra vystavená v zmysle platnej legislatívy na základe výpočtu pravdepodobnej spotreby podľa typového diagramu odberu a historickej spotreby.

Stredoslovenská distribučná už niekoľko rokov inštaluje odberné miesta s inteligentnými meracími systémami. Tie posielajú údaje o spotrebe automaticky prostredníctvom telekomunikačného signálu. Stredoslovenskí energetici však stále evidujú množstvo odberných miest, ktoré majú klasický elektromer a údaje z neho treba odčítať fyzicky priamo na mieste. „Naša spoločnosť robí v tejto mimoriadnej situácii fyzické odpočty elektromerov len na verejne prístupných miestach. Tam, kde je elektromer na súkromnom pozemku, napríklad v budove alebo za plotom, momentálne odpočty nevykonávame kvôli možnému ohrozeniu koronavírusom. V takých prípadoch robíme vyúčtovanie spotreby odhadom na základe historickej spotreby – ide o postup jasne zadefinovaný legislatívou,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

Aj stredoslovenskí energetici ponúkajú možnosť nahlásenia samoodpočtu cez elektronický formulár na ich internetovej stránke. „Aj samotní odpočtári nechávajú odberateľom s neprístupným elektromerom v schránke kartičku s inštrukciami, ako si urobiť samoodpočet. Ak si ho odberateľ neurobí, urobí ho naša spoločnosť odhadom,“ konštatoval Gejdoš.

Rozšírenie možností samoodpočtu bolo jedným z prvých opatrení, ktoré prijali plynári z firmy SPP-distribúcia v súvislosti so znižovaním rizika rozširovania nákazy koronavírusom. „Ide hlavne o obyvateľov bytových domov a starších rodinných domov s verejne nedostupnými meradlami, kde riadny odpočet štandardne realizujeme osobným vizuálnym odčítaním stavu a odfotografovaním číselníka meradla. Odpočet spotreby plynu fyzickým kontaktom s odberateľom a pohybom v interiéri domácností sme dočasne pozastavili s cieľom chrániť odberateľov, ale aj pracovníkov dodávateľa služby pred šírením nákazy,“ povedal pre agentúru SITA hovorca SPP-distribúcia Milan Vanga.

Odberateľ plynu má teda aktuálne možnosť nahlásiť stav počítadla plynomera pracovníkovi Slovenskej pošty telefonicky alebo sms na telefónne číslo uvedené na ozname umiestnenom v spoločných priestoroch bytového domu. Taktiež môže stav plynomeru nahlásiť prostredníctvom infolinky Slovenskej pošty alebo elektronicky prostredníctvom online formulára na webovej stránke SPP-distribúcie. K dispozícii je aj zákaznícka linka plynárov.

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj