Salzburg/Viedeň 16. mája 2018 (HSP/kath.net/KAP/Foto:PrintScreen:Festderjugend.at)
 
Na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého bude rakúsky Salzburg opäť patriť mládeži Spoločenstva Loretta. Spoločenstvo ráta na tento 19. „Fest mladých“ od 18. do 21. mája s rekordným počtom návštevníkov: „V Mozartovom meste očakávame až 10 000 mladých ľudí,“ ohlásilo spoločenstvo pre „Kathpress“. „Pred 19 rokmi sme začínali so 100 mladými, odvtedy počet návštevníkov každým rokom rástol,“ povedal Georg Mayr-Melnhof, zakladateľ tejto turíčnej slávnosti pre mládež. Pod heslom „Krajina potrebuje nový oheň“ ponúkajú organizátori v okolí salzburského dómu bohatý program.

Fest mladých na Turíce

Krajinský hajtman Wilfried Haslauer množstvo mladých už vopred srdečne vítal: „Táto slávnosť ukazuje, že mládež dneška nie je egoistická, povrchná,  hnaná konzumom a smartphonmi, ale formou radostného sláviaceho a modliaceho sa spoločenstva v Starom meste Salzburgu a v našom starom ctihodnom dóme a jeho okolí poskytuje v duchu Turíc nádherný príklad. V duchu Turíc sa mlčanie nahrádza dorozumievaním a izolácia jednotlivca sa obohacuje radostnou skúsenosťou spoločenstva,“ zdôraznil hajtman v pozdravnom príhovore.
Salzburský arcibiskup Franz Lackner povzbudil mladých v pozdrave k tomu, aby sa nechali Bohom „používať“, pretože Cirkev sa nachádza v dobe prelomu, ktorý súčasne znamená aj nový zrod:. „Nechaj sa Bohom použiť, pretože on chce s tebou Cirkev nanovo formovať,“ povedal arcibiskup Lackner.
Arcibiskup slávnostne otvorí fest 18. mája o 19.45 v salzburskom dóme. Následne sa bude konať predstavenie muzikálu napísaného extra pre túto slávnosť mladých.
Sobota bude celá v znamení katechéz a 70 workshopov. Katechézy budú viesť o. i.:  Andreas Boppart zo švajčiarskeho „Campusu pre Krista“, Matthäus Trautmansdorff, diakon Spoločenstva sv. Martina vo Francúzsku, Bernadette Langová z misijného spolku „H.o.m.e Mission Base Salzburg“ a zakladateľ Spoločenstva Loretta, Georg Mayr-Melnhof. Účasť prisľúbil aj biskup Hermann Glettler z Innsbrucku a salzburský pomocný biskup Hansjörg Hofer.
Workshopy po celom starom meste Salzburgu pozvú na diskusie o témach ako učeníctvo, láska k blížnemu, sexualita, partnerstvo, manželstvo, alebo povolania.
Páter Markus Inama, rektor Jezuitského kolégia v Innsbrucku a člen predsedníctva humanitárneho projektu „Concordia“, prednesie úvahu na tému „Robí pomáhanie svätým? Sociálna angažovanosť z viery.“
Opát kláštora Kremsmünster, Ambros Ebhart, pod heslom „Škála hodnôt pre život v Kristovi“ poskytne náhľad do života benediktínov. Vyvrcholením bude v sobotu svätá omša a „Večer milosrdenstva“ v dóme, keď kňazi budú aj spovedať.
Program sa v nedeľu začne slávnostnou svätou omšou, ktorú bude sláviť arcibiskup Lackner o 10. hodine. Večer sa budú konať modlitby v Pevnosti Hohensalzburg za mesto a krajinu. Na Turíčny pondelok sa bude v dóme konať birmovka 130 mladých. Celý program bude prenášať Rádio Mária a cez Livestream na  www.festderjugend.at.
Počiatky Spoločenstva Loretta siahajú do r. 1987. Vtedy založil Georg Mayr-Melnhof vo Viedni modlitbovú skupinu. V r. 1994 vznikla taká skupina aj v Salzburgu. Duchovné centrum hnutia tvorí Farské spoločenstvo St. Blasius.
 
Slávnosť Turíc v Misijnom dome St. Gabriel

Ďalšiu etapu zaznamenáva tento rok aj Slávnosť Zoslania Ducha Svätého Spoločenstva Božieho slova. Mottom „Kto je môj blížny – komu som ja blížnym?“ pozývajú verbisti 20. mája medzi 10. a 13. hod. na workshopy o intenzívnom venovaní sa kresťanskej viere a povzbudzujú k angažovanosti inšpirovanej vierou, ako oznámila rehoľa.

Vrcholom slávnosti bude svätá omša o 15. hod. na ktorej vyšlú do sveta mladých misionárov. Mladí dobrovoľníci odchádzajú na rok do krajín juhu, aby tam s verbistami a sestrami žili a spolupracovali na ich projektoch.

Turíčnu slávnosť organizujú dobrovoľníci. Stretnutie 20 mladých, modlitba a práca v spoločenstve ich majú inšpirovať v pokojnej a konštruktívnej atmosfére, ako oznámila rehoľa.
 
Príspevok Salzburg: “Fest mladých” na Turíce zobrazený najskôr Hlavné správy.