Bratislava 13. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)
 
V súvislosti s aktuálnym chladným počasím a súvisiacou vykurovacou sezónou upozorňujú hasiči na zvýšené riziko požiarov. Ako na sociálnej sieti informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), najčastejšími príčinami požiarov v domoch a bytoch sú v tejto súvislosti nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov a nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies

Ilustračné foto

Do popredia podľa hasičov vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom. “V minulom roku bolo najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch vyhorenie sadzí, keď vzniklo až 508 požiarov,” informujú hasiči. Preto odporúčajú skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín alebo plynov.
HaZZ tiež zdôrazňuje potrebu vykurovať správnym palivom. “Do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne sa znečisťuje ovzdušie,” zdôrazňujú. Takisto je podľa HaZZ potrebné zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. “Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať pozornosť na stavebné prevedenie a funkčnosť. Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby neunikal plyn do okolia,” uvádzajú hasiči. Taktiež odporúčajú správne uskladňovať palivo. “V tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Uletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar,” dodal HaZZ.
 
Príspevok S vykurovacím obdobím sa zvyšuje riziko požiarov zobrazený najskôr Hlavné správy.