Bratislava 13. marca 2019 (HSP/rcvkba.sk/Foto: RCVK)
 
Po mnohých rokoch zavítala na Slovensko svetovo uznávaná pedagogička hry na klavíri z Konzervatória P. I. Čajkovského v Moskve, emeritná profesorka a zaslúžilá umelkyňa Ruska, Elena Rudolfovna Richterová

Na snímke uprostred Elena Rudolfovna Richterová

O jej majstrovské interpretačné kurzy, ktoré sa uskutočnili na VŠMU v čase do 8. marca, bol oprávnene veľký záujem. Toto podujatie podporilo aj Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, čo ocenili organizátori aj v príhovore, počas slávnostného večera. Ten zavŕšil celé podujatie mimoriadne dôstojne.
Zaslúžilá ruská umelkyňa, Elena Richterová, zaujala a mimoriadne potešila podmanivou klavírnou ukážkou z jej umeleckého repertoára. Nezostala nič dlžná chýru, ktorý ju predchádzal, že jej interpretačné výkony sú charakteristické veľkým emočným vypätím, interpretačnou tvorivosťou, zvukovou rozmanitosťou a harmonickou citlivosťou.
Záverečný koncert vo Dvorane VŠMU, na ktorom sa ruská umelkyňa predstavila, mal taký úspech, že potlesk nadšených účastníkov sa premenil na standing ovation. To, že je klavír nádherný hudobný nástroj je neodškriepiteľné. Ak jeho klávesnice rozohrá, s bravúrou jej vlastnou, taká mladá umelkyňa akou je Ekaterina Richterová, vždy je to veľký zážitok.
Ekaterina, pod vedením svojej matky, Eleny Richterovej, napredovala tak úspešne, že je už vo svojom mladom veku viacnásobne ocenenou klaviristkou nielen v Rusku, ale aj na medzinárodnej hudobnej scéne. Vystúpila na mnohých významných svetových pódiách od USA, naprieč Európou, až po Japonsko.
V Bratislave sa predstavila nielen sólo, sprevádzaná Komorným orchestrom ZOE, ale aj vo dvojici, v hre na dvoch klavírnych krídlach, s úspešným slovenským klaviristom Ivanom Gajanom. Úspešného žilinského rodáka poznajú tiež v Moskve, kde absolvoval päťročné štúdium, ale má svojich priaznivcov po celom svete. Účinkoval s mnohými zahraničnými orchestrami.
Uvedený koncert, úspešne ukončil projekt Majstrovské interpretačné kurzy profesorky Eleny Richterovej, ktorý bol na pôde VŠMU v Bratislave, pod organizačným vedením PaedDr.Mgr.art Silvie Adamovej.
 
Príspevok Rusko-slovenský koncert nadchol zobrazený najskôr Hlavné správy.