Moskva 15. novembra 2018 (HSP/Foto: Facebook)
 
Špecialisti Ruskej akadémie vied navrhujú na realizáciu obrovský projekt v oblasti umelého intelektu, výsledky ktorého napomôžu zabezpečiť národnú bezpečnosť Ruskej federácie vrátane zvýšenia bojovej spôsobilosti vlastných ozbrojených síl, odolávaniu terorizmu a ochrane od mimoriadnych situácií prírodného a technologického charakteru

Na snímke Vladimír Čechonin

Projekt má byť predstavený dnes na kolégiu RAV v Moskve a špeciálnemu listu RAV „Poisk“ o ňom porozprával viceprezident RAV Vladimír Čechonin. Daný projekt podľa neho obsahuje celý rad smerov, spojených s použitím umelého intelektu. „Mnohé výskumy, hodnotenia expertov hovoria o tom, že v tejto oblasti nastupuje nová etapa rozvoja, ktorá môže priniesť prelomové výsledky. Jednou z úloh projektu je rozšírenie spektra možností pre expertov vrátane jeho použitia na boj s extrémizmom a terorizmom,“ poznamenal vedec.
Čechonin pripomenul, že v USA a štátoch EÚ sa už dnes aktívne pracuje na programoch štúdia úlohy psychológie správania pri páchaní teroristických aktov. „Výsledky výskumov môžu odhaliť nasadenie algoritmov správania pri tvorbe umelého intelektu, ktoré by mohli podľa vonkajších príznakov (vrátane aktivity v internete) vyjavovať subjekty, ktoré sú potenciálne nebezpečné pre spoločnosť. Podobné systémy dokážu predpovedať nebezpečné správanie ľudí pre spoločnosť a taktiež vypracúvať komplex nevyhnutných preventívnyc opatrení,“ povedal viceprezident RAV.
Ďalšími možnými oblasťami na aplikované riešenia s využitím umelého intelektu môže byť zvýšenie bojovej spôsobilosti ozbrojených síl, riešenie obšírneho komplexu úloh informačnej a kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenie spoľahlivej výstrahy pred technologickými a mimoriadnymi prírodnými situáciami a optimálnu reakciu na ne, dodal Čechonin.
„V projekte sa však predovšetkým navrhuje uskutočniť hlbokú inventarizáciu všetkého, čo sa v tejto oblasti realizuje vo svete, určiť najdôležitejšie smery, do ktorých treba investovať a to na to, aby výskumy v oblasti umelého intelektu získali maximálny rozvoj,“ zdôraznil viceprezident RAV V. Čechonin.
 
Príspevok Ruskí vedci pomáhajú odhaľovať teroristov podľa správania zobrazený najskôr Hlavné správy.