Moskva 25. septembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)

Vedci zo Samarskej národnej výskumnej univerzity SP Koroľova spolu s kolegami z pobočky Lebedevovho fyzikálneho ústavu RAV a vedci z univerzity Emory v USA vytvorili experimentálne laserové zariadenie nového typu, na základe ktorého bude možné vyvíjať lasery pre ochranu Zeme pred asteroidmi, oznámili Sputniku v tlačovej službe Samarskej univerzity

Ilustračné foto

“Na základe podobných zariadení bude možné vytvárať globálne systémy ochrany pred asteroidmi, a tiež kompaktné a výkonné zdroje koherentného žiarenia pre priemysel, uvádza sa v správe.

Laser, ktorý vyvinuli na Samarskej univerzite, založili na koncepcii, ktorú navrhol profesor chémie Michael Heaven z univerzity Emory. Pre čerpanie sa v ňom využíva žiarenie diódových laserov a vo výbojovej komore sa atómy inertných plynov (neónu, argónu, kryptónu a xenónu) prevádzajú do metastabilného excitovaného stavu, v plazme ich vytvárajú elektrické výboje pri tlaku podobnom atmosférickému. V takomto plynovom prostredí sa vytvára oveľa silnejší a kvalitnejší prúd lúčov ako v doterajších polovodičových laseroch.

Navrhnuté spojenie technológií umožňuje vytvoriť kompaktný laser, ktorý má schopnosť produkovať nepretržité žiarenie so silou niekoľkých megawattov. Okrem toho, aktívne prostredie podobného laseru obsahuje len inertné plyny, čo podstatne zjednodušuje technickú realizáciu a umožňuje vyvinúť chemicky inertnú variantu laserového zariadenia – na rozdiel od laserov na pary alkalických kovov, povedal Heaven.

Pokus o dosiahnutie hranice

Ako povedal Pavol Michejev, vedúci vedecký pracovník laboratória fyziky a chémie horenia Samarskej univerzity, toto zariadenie budú vedci využívať pri hľadaní optimálneho spôsobu získavania metastabilných atómov inertných plynov a efektívnych režimov laserovej generácie.

Teraz, keď sme vytvorili toto zariadenie, budeme experimentálne skúmať fyzikálne princípy budovania podobného systému ako vykonávať optické čerpania, ako ovplyvňuje sila výboja koncentráciu metastabilných atómov argónu, ako závisí koncentrácia metastabilných atómov inertných plynov na tlaku zmesi, povedal.

Okrem toho, podľa slov Michejeva, vďaka tomu, že žiarenie laserov podobného typu sa prakticky nevstrebáva v atmosfére, dajú sa využívať k diaľkovému spojeniu a dokonca k prenosu energie.

Uvádza sa, že samarskí vedci pracujú na laseri s optickým čerpaním na metastabilných atómoch inertných plynov od roku 2012. V roku 2019 prvé spustenie experimentálneho zariadenia ich výpočty potvrdilo. Laser v Samare je piatym zariadením tohto typu vo svete. Ďalšie štyri sa nachádzajú v rôznych vedeckých strediskách v USA.

Podľa Havenových slov vedci plánujú v budúcnosti vytvorenie výkonnejšieho lasera na analogických princípoch. Projektanti sa budú tiež snažiť pochopiť, aký maximálny výkon možno dosiahnuť pri využití schémy s inertnými plynmi.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj