Bratislava 10. marca 2018 (PR článok/Foto:Pixabay)
 
Vážení občania Ruskej federácie, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo dočasne sa nachádzajúci na jej území! Pozývame Vás zúčastniť sa na voľbách prezidenta Ruskej federácie, ktoré sa budú konať 18. marca 2018. Tento deň bude možné voliť vo volebnej miestnosti v Ruskom centre vedy a kultúry na adrese Bratislava, ul. Fraňa Kráľa 2. Volebná miestnosť bude otvorená od 8, 00 do 20, 00 hod. miestneho času. Pre hlasovanie potrebujete mať so sebou pas občana RF.

Ilustračné foto

V tomto roku pre záujemcov v sobotu 10. marca bude zorganizovaná možnosť predčasného hlasovania:
V Banskej Bystrici na adrese ul. Lazovná 52, od 14.00 до 16.00 miestneho času.
V Košiciach na adrese  ul. Hlavná 81, od 9.00 до 13.00 miestneho času.
V Nitre na adrese  ul. Fraňa Kráľa 77/5, od 10.00 do 12.00 miestneho času
V Žiline na adrese Námestie obetí komunizmu 1, od 10.00 do 13.00 miestneho času
Уважаемые граждане России, постоянно проживающие в Словакии, а также временно находящиеся на ее территории! Приглашаем Вас принять участие в выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Проголосовать в этот день можно будет на избирательном участке в Российском центре науки и культуры по адресу: г.Братислава, ul. Fraňa
Kráľa 2. Участок будет открыт с 8.00 до 20.00 по местному времени. При себе необходимо иметь заграничный паспорт гражданина РФ.
В этом году для желающих граждан в субботу, 10 марта будет организовано
досрочное выездное голосование:
в г. Банска Быстрица по адресу: ul. Lazovná 52, c 14/00 до 16.00
в г. Кошице по адресу: ul. Hlavná 81, с 9.00 до 13.00
в г. Нитре по адресу: ul. Fraňa Kráľa 77/5, с 10.00 до 12.00
в г. Жилине по адресу: Námestie obetí komunizmu 1, с 10.00 до 13.00
 
Príspevok Ruské veľvyslanectvo: Pozývame ruských občanov k voľbám zobrazený najskôr Hlavné správy.