Moskva 27. augusta 2017 (HSP/sputnik/Foto: sputnik/George Zelma, Ministerstvo obrany RF)

Pred oslavami 75. výročia víťazstva Červenej armády v bitke o Stalingrad ruské ministerstvo obrany odtajnilo archívne materiály, ktoré vrhajú nové svetlo na rôzne etapy jednej z najkrvavejších bitiek druhej svetovej vojny
Ruský vojak z 2. svetovej vojny. Zdroj: Sputnik/ George Zelma

Medzi prvými zverejnenými dokumentmi je ručne písaný text telegramu veliteľa Donského frontu, generálplukovníka Konstantina Rokossovského, do Hlavného stanu vrchného velenia z 31. januára 1943, ktorý hlásil zajatie poľného maršala Friedricha Paulusa.
“Organizované bojové operácie Severnej skupiny sa skončili a jeho zachytenie sa uskutočnilo. Paulus odmietol rozkázať Severnej skupine ukončiť bojové operácie s motiváciou, že jej nevelí. Severná skupina pokračuje v kladení organizovaného a pretrvávajúceho odporu,” píše sa v Rokossovského hlásení.
Širokej verejnosti sú tiež predložené dokumenty nemeckého velenia, ktoré obsahujú správy o priebehu vojenských operácií a o jednotkách Červenej armády, ktoré boli rozmiestnené v Stalingrade a ktoré vzdorovali nemeckým fašistickým vojskám. Ilustrujú, čo nemeckí vojaci vedeli o sovietskych jednotkách a o ich materiálnom a personálnom vybavení.
Bojový lístok Správy vojenského veliteľstva Stalingradského vodného obvodu zo 7. novembra 1942. Zdroj: sputnik/Ministerstvo obrany RF
Je zaujímavé, že existujú materiály, ktoré odrážajú zážitky obrancov Stalingradu. Napríklad v jednom z nich sa uvádza podrobný popis bojových operácií špeciálnych útočných skupín pre boj v mestskej zástavbe, ktoré boli v Červenej armáde prvýkrát vytvorené práve v oddieloch brániacich Stalingrad.
“Skúsenosť vedenia našich bojových operácií vo veľkom meste priniesla mnoho nových otázok na princípy bojových umení. Bojovanie vo veľkom meste určuje iné taktické operácie vojenských jednotiek, najmä malých jednotiek. V opačnom prípade sa určuje taktika použitia zbraní a otázky spolupráce,” začína dokument v marci 1943.
Ďalší dokument opisuje, ako sa viedol ostreľovačský boj v mestských oblastiach. Umenie sovietskych ostreľovačov sa môže posúdiť od účastníkov stalingradských zápasov, najmä Visilija Zajceva. Tento legendárny ostreľovač 62. armády v období od 10. novembra do 17. decembra 1942 zlikvidoval pri Stalingrade 225 vojakov a dôstojníkov wehrmachtu, z toho 11 ostreľovačov.
Okrem toho bol zverejnený leták Hlavnej politickej správy Červenej armády s výzvou k nemeckým vojakov: “Zamotaný vo svojich pomätených dobyvačných plánoch Hitler kričí: , Obsaďte Stalingrad!’ More nemeckej krvi bolo preliate, niekoľko miliónov Nemcov zahynulo a on kričí ,Obsaďte Stalingrad!’ Mesiac ste pri Stalingrade. Čo ste dosiahli? V Stalingrade padli desiatky tisíc Nemcov a on zostáva a zostane sovietsky.”
Leták Hlavnej politickej správy Robotnícko-roľníckej Červenej armády s výzvou k nemeckým vojakom. Zdroj: sputnik/Ministerstvo obrany RF
Zvláštne kolekcie archívnych materiálov z obdobia Veľkej vlasteneckej vojny boli pripravené aj pre ukážku na medzinárodnom vojensko-technickom fóre Armáda 2017.
Okrem materiálov o priebehu bitky o Stalingrad sú účastníkom fóra poskytnuté tajné dokumenty o udalostiach v období 1942-1943 na Kaukaze, v Sevastopole a v sovietskych polárnych oblastiach, ktoré ovplyvnili priebeh stalingradskej bitky. Vojnové operácie na týchto bojiskách nedovolili Hitlerovi koncentrovať svoj úder v jednom strategickom smere.
Unikátny Zoznam bojových charakteristík divízií protivníka pred frontom Čiernomorskej skupiny vojsk Zakaukazského front, ktorý bol vydaný spravodajskou správou štábu skupiny pre potreby veliteľov v decembri 1942, obsahuje údaje o výzbroji, počtoch, národnostnom zložení a politicko-morálnom stave deviatich nemeckých a piatich rumunských divízií a jednej slovenskej divízie, ktoré bojovali so sovietskymi jednotkami v bitke o Kaukaz, a tiež osobné charakteristiky veliteľov niektorých nepriateľských jednotiek.
Materiály z obdobia obrany Sevastopoľa sú prezentované najmä napätým harmonogramom ponoriek Čiernomorskej flotily, ktoré sa zúčastnili operácie, ktorá mala za cieľ zabezpečiť dodávky munície do obkľúčeného a blokovaného Sevastopoľa, správou o poslednom útoku samostatnej brigády námornej čiernomorskej pechoty v boji o Sevastopoľ alebo bojovými letákmi partizánskych oddielov Krymu.