Bratislava 29. novembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Rezort Ministerstva hospodárstva (MH) SR má v rozpočte na rok 2017 naplánované výdavky vo výške 250,9 milióna eur, ktoré oproti rozpočtu na tento rok vzrastú o 9,42 milióna eur, teda o 3,90 %. Vyplýva to z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, ktorý dnes schválili poslanci Národnej rady (NR) SR

Rozpočtové prostriedky kapitoly v návrhu rozpočtu na rok 2017 v sume 151,3 milióna eur oproti schválenému rozpočtu na tento rok klesajú o 8,4 milióna eur, teda o 5,23 %, pričom bežné výdavky klesajú a kapitálové výdavky rastú.

Na snímke horný rad zľava podpredsedovia parlamentu Andrej Hrnčiar, Béla Bugár (obaja Most-Híd), predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) a podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD), dolný rad zľava minister vnútra SR Robert Kaliňák, premiér Robert Fico, minister financií SR Peter Kažimír a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (všetci Smer-SD) po schválení návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 na 11. schôdzi Národnej rady SR v BratislaveNa snímke horný rad zľava podpredsedovia parlamentu Andrej Hrnčiar, Béla Bugár (obaja Most-Híd), predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) a podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD), dolný rad zľava minister vnútra SR Robert Kaliňák, premiér Robert Fico, minister financií SR Peter Kažimír a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (všetci Smer-SD) po schválení návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 na 11. schôdzi Národnej rady SR v Bratislave

Bežné transfery rozpočtované v návrhu rozpočtu na rok 2017 v sume 70,6 milióna eur zaznamenali pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 o 46,6 %, najmä z dôvodu nerozpočtovania výdavkov na príspevok pre domácnosti za spotrebovaný plyn, medziročného poklesu transferov pre Národný jadrový fond (NJF) z odvodu od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy a vnútorného presunu časti transferov pre NJF z odvodu od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy z bežných do kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky na budúci rok v sume 52,1 milióna eur rastú oproti schválenému rozpočtu na tento rok o 49 miliónov eur, najmä z dôvodu nárastu výdavkov na investičné projekty a vnútorného presunu transferov pre NJF z odvodu od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy z bežných transferov v prospech kapitálových výdavkov.

V kapitole MH SR sa na rok 2017 rozpočtujú výdavky EÚ a spolufinancovania v sume 99,6 milióna eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 viac o 21,7 %. Výdavky sa rozpočtujú v rámci 3. programového obdobia na roky 2014 až 2020 v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a Európskej územnej spolupráce.

Ministerstvo dopravy si v roku 2017 prilepší o 109 miliónov eur

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR bude v budúcom roku hospodáriť so sumou 2,15 miliardy eur. To v porovnaní s tohtoročným rozpočtom znamená zvýšenie financií o 109 miliónov eur, čiže o 5,35 %.

Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2017 z dielne ministerstva financií, ktorý dnes schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Zvýšenie výdavkov pre rezort dopravy súvisí podľa ministerstva financií s rastom prostriedkov zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.
Kapitálové výdavky v rezorte dopravy sú pre rok 2017 navrhnuté v sume 269 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 sú nižšie o 43 miliónov eur, teda o 13,8 %. “Pokles výdavkov súvisí najmä so znížením kapitálových výdavkov na cestnú a železničnú infraštruktúru, na projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ z dôvodu postupného nábehu projektov v rámci tretieho programového obdobia a na dotácie na náhradné nájomné byty,” vysvetlil rezort financií v návrhu rozpočtu.

Čo sa týka cestnej a železničnej dopravy, pre ne je v rozpočte na rok 2017 vyčlenená suma vo výške 1,95 miliardy eur. To v porovnaní s tohtoročným rozpočtom predstavuje zvýšenie o 129 miliónov eur, čiže o 7,12 %. “Na tomto zvýšení sa podieľajú prostriedky zo zdrojov EÚ a spolufinancovania,” opísal rezort financií.

Na investície realizované Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a Slovenskou správou ciest (SSC) mimo eurofondov sa na budúci rok rozpočtujú výdavky v sume 69,8 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2016 predstavuje zvýšenie o 32,5 milióna eur, teda o 87,2 %. Dôvodom je zvýšenie výdavkov pre SSC na prípravu projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a na výstavbu ciest.

V oblasti leteckej dopravy sú výdavky v roku 2017 naplánované vo výške jedného milióna eur, čo je rovnaká suma ako v tomto roku. Vodná doprava si však v budúcom roku oproti roku 2016 pohorší. V rozpočte sa pre ňu počíta so sumou 2,7 milióna eur, čo je oproti aktuálnemu roku menej o 5,96 milióna eur, čiže o 68,9 %.

Nižšie financie poputujú aj na podporu rozvoja bývania prostredníctvom poskytovania dotácií. Na rok 2017 sa v rozpočte počíta na tento účel so sumou 108 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2016 predstavuje pokles o 13,6 milióna eur, čiže o 11,2 %.
Zároveň klesnú aj výdavky na podporu cestovného ruchu, a to o 32,8 %. Rozpočet na rok 2017 totiž počíta so sumou 7,54 milióna eur, čo je menej o 3,67 milióna eur.

Kapitola MPRV má na rok 2017 rozpočtované zdroje 1,10 mld. eur

Kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má na budúci rok rozpočtované zdroje vo výške 1,10 miliardy eur, v tom rozpočtové prostriedky kapitoly predstavujú sumu 108 miliónov eur. Vyplýva to z rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Výdavky Európskej únie (EÚ) a ich spolufinancovania zo štátneho rozpočtu tvoria sumu 987 miliónov eur. Celkové výdavky kapitoly na rok 2017 sa v porovnaní so schváleným rozpočtom 2016 zvyšujú o 31,1 milióna eur alebo 2,92 %.

Osobné výdavky sa rozpočtujú v sume 39 miliónov eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom 2016 predstavuje nárast o 11,1 milióna eur alebo 39,6 %. “Uvedenú zmenu ovplyvnila valorizácia miezd z roku 2016,” priblížilo ministerstvo.

Výdavky na tovary a služby na budúci rok predstavujú 34,7 milióna eur. Medziročne sa zvyšujú o 549.000, teda 1,61 %. Uvedený vývoj ovplyvnilo zvýšenie výdavkov rezortu na podporu rozvoja živočíšnej a rastlinnej výroby a zníženie tovarov a služieb o výdavky, ktoré boli v minulých rokoch určené na krytie DPH ako neoprávneného výdavku pri projektoch financovaných z programu Rozvoja vidieka.