Košice 15. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván)

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veciach sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 4. novembra 2017 
Ilustračné foto

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) verejnosť informoval prostredníctvom svojej tlačovej správy č. 88/2017 z 22. novembra 2017 o tom, že k danému dátumu evidoval podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky 6 sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 4. novembra 2017.
Podľa § 63 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov „Ústavný súd rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy do 90 dní od doručenia sťažnosti.“.

Ústavný súd informoval o svojich rozhodnutiach v daných veciach 12. decembra 2017 takto (tlačová správa č. 91/2017):

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 23/2017

o sťažnosti M. M. vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017.
Sťažnosť M. M. odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 21/2017

o sťažnosti MUDr. I. H. vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017 za účasti Mgr. R. H.
Sťažnosť MUDr. I. H. odmieta ako zjavne neopodstatnenú.

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 20/2017

o sťažnosti Mgr. V. V. vo veci namietanej nezákonnosti volieb poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017 vo volebnom obvode č. 8 (Devínska Nová Ves, Devín) za účasti politických strán a hnutí Sloboda a Solidarita (SaS), OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Strana maďarskej komunity SMK – MKP, NOVA, Občianska Konzervatívna strana (OKS) a Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska.
Sťažnosť Mgr. V. V. odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. 
 

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 22/2017

o sťažnosti Ing. Mgr. art. R. M. vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 16 konaných 4. novembra 2017.
Sťažnosť Ing. Mgr. art. R. M. odmieta ako zjavne neopodstatnenú.

Ústavný súd informoval o svojich rozhodnutiach v daných veciach 31. januára 2018 takto (tlačová správa č. 7/2018):

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 3/2018

o sťažnosti Ing. M. V. vo veci namietanej nezákonnosti volieb poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017 vo volebnom obvode č. 9 (Snina) za účasti J. H., Kresťanskodemokratického hnutia, politického hnutia NOVA, politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), politickej strany Sloboda a Solidarita, politickej strany SMER – sociálna demokracia, Slovenskej národnej strany a politickej strany ÚSVIT.
Sťažnosť Ing. M. V. prijíma na ďalšie konanie.
K uzneseniu o prijatí pripájajú odlišné stanovisko sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Lajos Mészáros a Rudolf Tkáčik.

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 2/2018

o sťažnosti MUDr. R. R., PhD., MPH, vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb predsedu Košického samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017.

 1. Sťažnosť MUDr. R. R., PhD., MPH, prijíma na ďalšie konanie.
 2. Konanie o sťažnosti MUDr. R. R., PhD., MPH, prerušuje.

K uzneseniu o prijatí pripájajú odlišné stanovisko sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľudmila Gajdošíková, Lajos Mészáros, Ladislav Orosz a Rudolf Tkáčik.

Z uvedeného vyplýva, že v 4 zo 6 vecí ústavný súd rozhodol v merite veci v zákonom stanovenej lehote (do 90 dní od doručenia sťažnosti) a 2 veci boli prijaté na ďalšie konanie (sp. zn. PL. ÚS 3/2018, sp. zn. PL. ÚS 2/2018). 

 1. Vzhľadom na to, že vo veci vedenej na ústavnom súde pod sp. zn. ÚS 3/2018 (dátum podania 14. novembra 2017) uplynula zákonom stanovená lehota na rozhodnutie v merite veci
  (k dnešnému dňu je to 93. deň odo dňa podania), je potrebné uviesť, že v danej veci aktuálne prebiehajú nevyhnutné procesné úkony (vrátane prerátavania hlasov) a momentálne nie je možné určiť presný termín jej ďalšieho prerokovania. 
 1. Vo veci vedenej na ústavnom súde pod sp. zn. ÚS 2/2018 lehota ďalej neplynie, keďže konanie v danej veci bolo prerušené. Bližšia špecifikácia dôvodov, pre ktoré bola označená sťažnosť prijatá na ďalšie konanie, ako aj dôvodov, pre ktoré bolo toto konanie prerušené, bude uvedená v odôvodnení písomného vyhotovenia uznesenia o prijatí, na ktorom sa aktuálne pracuje.

O rozhodnutiach ústavného súdu v konaniach vedených na ústavnom súde pod sp. zn. PL. ÚS 3/2018  a sp. zn. PL. ÚS 2/2018 bude ústavný súd verejnosť informovať prostredníctvom tlačových správ v súlade s doterajšou praxou.
Redakciu informovali z Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.