Na stretnutí, ktoré ešte v Semmeringu inicioval nový šéf SOV Anton Siekel, okrem iných nechýbal ani generálny sekretár SOV Jozef Liba, riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Richard Galovič ani naša zástupkyňa komisie športovcov v MOV Danka Barteková.

Po stretnutí vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom spoločne deklarovali vzájomnú dobrú vôľu doriešiť vzniknutú situáciu. „Tak, aby športovkyne a športovci mohli dokončiť túto sezónu a systémovo sa nastavili vzťahy a pravidlá do budúcna,“ píše sa v ňom.

Rodičia našich lyžiarok potom prišli s kompromisným návrhom Štatútu reprezentanta, ktorý šéf SLA Repka sľúbil najneskôr do 20. januára predložiť na schválenie na najbližšom rokovaní asociácie. Ak ho funkcionári odklepnú, môžu naše esá nerušene pokračovať v tak dobre začatej sezóne.

„Som spokojný,“ lakonicky skonštatoval po stretnutí otec Petry Vlhovej Igor Vlha. K objasnenie detailov sporných bodov sa však ani jedna strana príliš nemala. „Štatút reprezentanta do začiatku MS podpísaný bude,“ myslí si František Repka.