Rok 2018 prinesie zásadné zmeny pre podnikateľov

Bratislava 25. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)

Opatrenia, ktoré majú zamedziť daňovým únikom, inštitút tzv. tieňového štatutára a prísnejšia ochrana osobných údajov. To sú len niektoré zo zmien, ktoré čakajú podnikateľov v roku 2018. Na tie najvýznamnejšie upozorňujú odborníci na dane a právo.
Ilustračné foto

“Vláda pripravila pre podnikateľov najzásadnejšie zmeny v oblasti daní z príjmov za posledných pätnásť rokov,” zdôraznila Silvia Hallová, daňová partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Slovensko s tým, že napríklad zmenou v podnikovej reorganizácii sa Slovensko negatívne odlíši od krajín ako Nemecko či Rakúsko. Doteraz mohli firmy robiť reorganizáciu pre daňové účely dvoma spôsobmi, a to v pôvodných cenách, kedy bola daňovo neutrálna, alebo v reálnych hodnotách. Od januára zákon ponecháva iba druhú možnosť.
Ďalšiu zmenu, inštitút tzv. tieňového štatutára, zavádza novela Obchodného zákonníka. “Štát sa týmto krokom snaží získať vplyv aj na konanie ľudí, ktorí sa doteraz skrývali za nastrčených štatutárov firiem. Odteraz budú aj títo ľudia povinní konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, inak im hrozí rovnaký postih ako v prípade štatutárov,” priblížil Erik Schwarcz z advokátskej kancelárie GHS Legal.
S tým súvisí aj povinnosť osvedčiť podpis štatutárneho orgánu na podpisovom vzore priamo pred notárom alebo matrikou, pričom nebude možné podpis uznať dodatočne za vlastný. Novela Obchodného zákonníka zavádza aj zodpovednosť osôb ovládajúcich spoločnosť za škodu spôsobenú úpadkom firmy, ak k tomu svojím konaním podstatne prispela.
Ak má slovenský daňovník podiel v zahraničnej kontrolovanej spoločnosti, musí podľa nových zásad prepočítať daň na základe slovenských pravidiel pre výpočet dane z príjmov právnických osôb a pokiaľ je táto daň vyššia ako daň zaplatená v zahraničí, musí tento rozdiel doplatiť v SR.
Zdanenie nerealizovaných ziskov pri presune majetku alebo zmene daňovej rezidencie mimo územia SR bolo implementované zo smernice Európskej únie (EÚ). V dôsledku nariadenia GDPR (General Data Protection Regulation) Únie čaká firmy od 25. mája aj sprísnenie pravidiel na ochranu osobných údajov. Prieskum spoločnosti GHS Legal ukázal, že až polovica manažérov firiem o GDPR a zmenách netuší.
Štát od januára tiež zvyšuje superodpočet nákladov na výskum a vývoj z 25 % na 100 %. Pritiahnuť výskum a vývoj na Slovensko je cieľom zavedenia patent boxu. Ten spočíva v oslobodení príjmov podnikov vo výške 50 % z odplát z licenčných poplatkov na použitie registrovaných patentov, úžitkových vzorov, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja počítačových programov vo firme.
Zároveň ministerstvo financií spúšťa index daňovej a colnej spoľahlivosti daňovníkov, ktorý bude hodnotiť plnenie povinností klientov finančnej správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)