Bratislava 5. októbra 2017 (HSP/Foto:Pixabay)

Podľa prieskumu medzinárodnej konzultačnej spoločnosti Colliers International zaznamená slovenský trh s komerčnými nehnuteľnosťami v tomto roku rekordnú investičnú aktivitu. Prieskum prináša prehľad vývoja trhu s administratívnymi, priemyselnými a maloobchodnými priestormi v prvom polroku 2017.
Ilustračné foto

Po roku 2016, ktorý bol rekordným z hľadiska objemu investícií, sa počet uzatvorených transakcií v prvom polroku 2017 znížil. Napriek tomu odborníci odhadujú, že celkový objem investičných transakcií bude na konci roka omnoho vyšší ako dlhodobý priemer, ktorý sa v rokoch 2009 až 2015 pohyboval na priemernej ročnej úrovni 290 miliónov eur. Tento vývoj sa predpokladá na základe očakávaného počtu transakcií v závere roka, priaznivých makroekonomických podmienok a dostupnosti kvalitných nehnuteľností za konkurenčné ceny.
V roku 2017 prebehla väčšina investičných transakcií v sektore priemyselných a logistických budov, nasledoval sektor kancelárskych budov. Najvýznamnejšia investičná transakcia v 1. štvrťroku 2017 zahŕňala predaj logistického parku Lozorno s celkovou výmerou 118 000 m². Transakcia sa uskutočnila medzi developerom CPI a inštitucionálnym investorom White Star, vďaka čomu si spoločnosť zvýšila svoj trhový podiel na slovenskom trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami v štandarde A na 6 %.

Celkový objem investícií v sektore komerčných nehnuteľností (milión eur)

„Slovenský trh s komerčnými nehnuteľnosťami je pre domácich i inštitucionálnych investorov naďalej atraktívny, a to aj napriek tomu, že ponuka nedosahuje úroveň susedných trhov,“ hovorí Ermanno Boeris, riaditeľ spoločnosti Colliers International.
 
Trh s administratívnymi priestormi
V prvej polovici roka 2017 došlo k významnému rozšíreniu ponuky kancelárskych priestorov na prenájom o približne 69 000 m2. Stalo sa tak v dôsledku dokončenia prvej fázy projektu Blumental, blokov B, CA projektu Zuckermandel, budovy UNIQ na Staromestskej ulici a Panorama Business Center II. V dôsledku toho klesla neobsadenosť administratívnych priestorov v prvom polroku 2017 na 6,77 %.
Celková plocha moderných kancelárskych priestorov v Bratislave presiahla 1,7 milióna štvorcových metrov. V druhej polovici roka 2017 sa očakáva dokončenie ďalších 40 000 m², pričom celkový počet kancelárskych priestorov vo výstavbe je v súčasnosti okolo 234 000 m².
Väčšinu celkového objemu transakcií v tomto segmente tvorili predprenájmy. Z hľadiska odvetví sú hlavnými hráčmi na trhu s kancelárskymi priestormi v Bratislave profesionálne služby, po ktorých nasleduje IT, farmaceutický a zdravotnícky sektor.

Objem nových transakcií/nové projekty na trhu (v tisícoch m²)

Trh s logistickými a priemyselnými nehnuteľnosťami
Vývoj v segmente priemyselných a logistických nehnuteľností je pozitívny. Väčšina existujúcich priemyselných a logistických priestorov je naďalej sústredená v Bratislave a v západnej časti krajiny. V budúcnosti sa plánujú aj projekty vo východnej časti krajiny. Špekulatívna výstavba je typická v regiónoch Senec, Nové Mesto nad Váhom a Žilina.
Trh zostáva naďalej priaznivý pre nájomcov. Konkurenčná súťaž tlačí ceny prenájmov nadol, a to aj pri nízkej miere neobsadenosti, ktorá sa hýbe na úrovni 2,2 %.
Miera neobsadenosti priemyselných priestorov (%)

Trh s maloobchodnými priestormi
Trh s maloobchodnými priestormi patrí naďalej medzi najatraktívnejšie segmenty. Dopyt po maloobchodných nehnuteľnostiach je hnaný rastom HDP, znížením nezamestnanosti a zvýšením reálnych miezd.
V prvej polovici roku 2017 bola celková plocha maloobchodných priestorov na Slovensku približne 1,66 milióna m2. Tradičné nákupné centrá tvorili 71 % z tohto objemu a 29 % predstavovali špecializované nákupné centrá (retailové parky a big box retail). V aktívnej výstavbe je viac ako 180 000 m² maloobchodnej plochy, ktorá v blízkom období zabezpečí ďalší nárast počtu moderných nákupných centier.
Bratislava je z hľadiska počtu maloobchodných plôch najviac saturovaná, dokonca viac ako je priemer vo veľkých európskych mestách. Napriek tomu v hlavnom meste pribudnú v nasledujúcich rokoch ďalšie projekty. Medzi nimi bude rozšírenie nákupného centra Eurovea, vybudovanie novej autobusovej stanice na Mlynský Nivách, či rozšírenie obchodného centra Aupark. Vo výstavbe je aj retail park v novej obytnej zóne Slnečnice.

Ponuka tradičných nákupných plôch na obyvateľa (štvorcové metre)

Ponuka maloobchodných priestorov (počet štvorcových metrov na 1000 obyvateľov)