Bratislava 27. októbra 2018 (HSP/Foto:sho.sk)
 
V tieto dni si pripomíname 100. výročie vzniku Česko-Slovenskej republiky. K tomuto dôležitému dátumu v našich dejinách sa vyjadril aj kandidát na prezidenta SR a predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec.

Milan Rastislav Štefánik

Vo svojom stanovisku, ktoré Švec poskytol médiám konštatuje, že „vznik spoločného štátu Slovákov a Čechov v roku 1918 bol v tej chvíli dôležitý a dobrý krok, pretože, ak by v roku 1918 nevznikla spoločná republika, dnes by nebolo Slovákov. Spoločný štát zachránil Slovákov od úplnej maďarizácie a vymanil našu vlasť z pazúrov Rakúsko-Uhorska, žalára národov.“
Švec, ale zároveň vyhlásil, že „snaha o vytvorenie umelého československého národa po roku 1918 otvorila oči mnohým Slovákom, ktorí pochopili, že náš národ sa môže slobodne rozvíjať na svojom území iba ako národ, ktorý bude stáť pevne na svojich nohách a nebude iba príveskom do počtu.“
„Rôzne snahy o reformu spoločného štátu, vyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny, federácia, zápas o názov štátu po roku 1989, tzv. pomlčková vojna, zápas o kompetencie národných orgánov v rámci spoločného štátu atď. ukázali, že spoločný štát Slovákov a Čechov splnil svoje dejinné poslanie a nastáva čas, aby sa oba národy vyvíjali vo svojich vlastných štátoch. A ten čas nadišiel 1. januára 1993 kedy sa obnovila slovenská štátnosť a vznikla súčasná Slovenská republika. Právo Slovákov na vlastný štát sa naplnilo, to právo, na ktoré má nárok každý národ na svete,“ konštatuje Róbert Švec.
„Tak ako som vďačný prezieravým slovenským vlastencom, vďaka ktorým v roku 1918 vznikla Česko-Slovenská republika, tak som vďačný slovenským vlastencom, vďaka ktorým sa v roku 1993 obnovila slovenská štátnosť. Nevytrhávajme jednotlivé udalosti z našich dejín, ale posudzujme ich v kontexte národného vývoja. A v tomto kontexte konštatujem, že bez vzniku Česko-Slovenska v roku 1918, by sme dnes nemali svoj štát, Slovenskú republiku, lebo ako národ, by sme neboli,“ uzavrel Róbert Švec.
 
Príspevok Róbert Švec k 100. výročiu vzniku ČSR: Vznik spoločného štátu bol v tej chvíli dobrý krok, ale obnovenie slovenskej štátnosti bol ešte lepší zobrazený najskôr Hlavné správy.