Bratislava 12. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jakub Kotian)
 
Navrhovaná novela zákona o Policajnom zbore zvyšuje transparentnosť voľby prezidenta Policajného zboru a riaditeľa inšpekčnej služby tým, že pred ich menovaním do funkcie musia prejsť vypočutím pred odbornou komisiou a branno-bezpečnostným výborom

Na kombosnímke prezident Andrej Kiska a ministerka vnútra Denisa Saková

Uvádza sa to v reakcii rezortu vnútra na vrátenie novely do parlamentu prezidentom Andrejom Kiskom. “Zároveň sa posilňuje postavenie inšpekčnej služby MV SR a taktiež šéfa Policajného zboru. Novela zavádza aj ďalšie pozitívne prvky do fungovania Policajného zboru,” dodal rezort.
Ako pri vrátení novely argumentovala hlava štátu, schválená norma nerieši aktuálne problémy spojené s fungovaním Policajného zboru a je nesystémová. Podľa prezidenta Andreja Kisku je navrhovaná právna úprava postavenia Úradu inšpekčnej služby len formálna, pretože kľúčové problémy nezávislosti policajnej inšpekcie necháva stále otvorené. “Táto právna úprava nezaručuje nezávislosť policajnej inšpekcie, pretože zostáva osobitnou súčasťou Policajného zboru,” konštatuje
Prezident ďalej namieta neopodstatnenosť zasahovania zákonodarného orgánu do procesu vymenovania prezidenta Policajného zboru, a to z toho dôvodu, že schválený zákon zachováva podriadenosť a zodpovednosť prezidenta Policajného zboru ministrovi vnútra, pričom minister vnútra, a tým pádom aj prezident Policajného zboru, sú súčasťou výkonnej moci. Podľa Kisku výber osoby prezidenta Policajného zboru bude aj naďalej výsledkom politického rozhodovania. Kiska zároveň považuje postup pri odvolávaní prezidenta Policajného zboru za nevyvážený v porovnaní s postupom pri jeho vymenúvaní.
Podľa novely z ministerstva vnútra má po novom policajného prezidenta vymenovať do funkcie minister vnútra na základe výberového konania a po verejnom vypočutí v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie. Funkčné obdobie šéfa polície má byť štvorročné, pričom sa o funkciu môže uchádzať na ešte jedno ďalšie funkčné obdobie. Komisia, ktorá má posudzovať kandidátov do funkcie policajného prezidenta, má podľa novely sedem členov. „V prípade zámeru odvolať policajného prezidenta z funkcie musí minister vnútra svoj návrh odôvodniť a následne ho musí odporučiť branno-bezpečnostný výbor aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru. Poslanci schválili účinnosť novely zákona od 1. februára 2019.
Príspevok Rezort vnútra trvá na tom, že novela zákona o Policajnom zbore stransparentňuje výber policajného prezidenta zobrazený najskôr Hlavné správy.