Bratislava 20. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto: TASR- Andrej Galica)
 
Posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd, aktívna občianska spoločnosť, výchova a vzdelávanie detí a mládeže či zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva sú niektoré z činností, ktoré podporí Ministerstvo spravodlivosti SR

Ilustračné foto

Ako informuje rezort na svojej stránke, výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 vyhlásili na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie.
Poskytnuté dotácie môžu byť použité aj na podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania, bezplatnú právnu pomoc, analytickú, expertnú a edičnú činnosť, ako aj podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd. Ako ďalej uvádza rezort spravodlivosti, prioritne však budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mládeže a prejavov extrémizmu, projekty zamerané na ochranu a podporu obetí trestných činov a zraniteľných skupín.
Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na účely tejto výzvy je 769 500 eur. Najnižšia výška poskytnutej dotácie je 5 000 eur a maximálna výška 50 000 eur. Žiadosti možno predložiť najneskoršie do 17. decembra. Podobnejšie informácie k výzve sú na portáli ministerstva.
 
Príspevok Rezort spravodlivosti podporí ochranu ľudských práv, prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mládeže a prejavov extrémizmu zobrazený najskôr Hlavné správy.