Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:Facebook)
 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny reagovalo na medializované informácie o tom, že v oficiálnej elektronickej žiadosti o prídavok na dieťa je možné zadať v kolónke rodinný stav aj možnosť registrované partnerstvo, napriek tomu, že takýto pojem v slovenskej legislatíve nemá žiadnu oporu. (viac v článku). Rezort práce uviedol, že takáto možnosť je k dispozícii kvôli osobám pochádzajúcim z krajín, kde je registrované partnerstvo uzákonené.

Screensot internetovej stránky ministerstva práce.

Ministerstvo tvrdí, že tento údaj nemá vplyv na na nárok na prídavok na dieťa ani nezakladá žiadny právny nárok nad rámec nášho rodinného práva. Prečo potom rezort potrebuje informácie či ide o registrované partnerstvo alebo nie?
Ministerstvo pre portál Postoj uviedlo, že žiadosť berie do úvahy aj na voľný pohyb osôb vrátane pracovnej činnosti v rámci EÚ. “Voľný pohyb osôb vrátane pracovnej činnosti v rámci EÚ je základným pilierom fungovania EÚ. Výhody sociálnych systémov, ktoré majú občania členskej krajiny EÚ, sa vzťahujú podľa práva EÚ po splnení všeobecných podmienok automaticky aj na občanov ostatných členských krajín EÚ, ktorí na území danej krajiny žijú a pracujú.”
Rezort práce ďalej uviedol, že podľa Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, všetci občania EÚ majú rovnaké práva v každej členskej krajine, preto ak napr. v SR žijú a pracujú rodičia z iného členského štátu, majú nárok na prídavok na dieťa rovnako ako napr. občania Slovenska žijúci a pracujúci v Rakúsku.
“Medzi viac ako 30-tisíc osobami z členských krajín EÚ, ktorí pracujú v SR, sú aj registrovane páry (najmä občania ČR a Maďarska). Je preto potrebné túto možnosť vo formulári zachytiť. Navyše, v niektorých členských krajinách právne existujú rôzne registrované partnerstvá, vrátane osôb opačného pohlavia, za istých okolností aj registrované partnerstvá biologických rodinných príslušníkov,” dodáva ministerstvo s tým, že ide len o doplňujúci údaj, ktorý nemá vplyv na nárok na prídavok na dieťa ani nezakladá žiadny právny nárok nad rámec nášho rodinného práva. “Dáva len možnosť občanovi EÚ uviesť svoju konkrétnu situáciu.”
 
 
Príspevok Rezort práce tvrdí, že údaj o registrovanom partnerstve v oficiálnej žiadosti je v podstate bezvýznamný, odvoláva sa na cudzincov zobrazený najskôr Hlavné správy.