Bratislava 26. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu zameranú na podporu rozvoja podnikania mikro, malých a stredných podnikov a spolupráce so strednými odbornými školami. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 10 mil. eur, žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 200 tis. eur. Ako ďalej informoval rezort, podporené budú projekty v Prešovskom samosprávnom kraji, a to v okresoch Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa a Sabinov

Ilustračné foto

Podniky môžu získané nenávratné finančné príspevky použiť na nákup dlhodobého majetku vo vybraných oblastiach priemyslu a služieb za účelom inovácie produktov alebo procesov. „Obstaraný dlhodobý majetok sa bude používať aj na praktické vyučovanie žiakov či školenia pre učiteľov a majstrov strednej odbornej školy,“ priblížilo ministerstvo. Predložené žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl, uzávierka prvého je 29. mája tohto roka. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu teda príde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020. Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj