Bratislava 15. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)
 
Ministerstvo dopravy a výstavby plánuje vybrať jedného poskytovateľa týchto služieb na základe rámcovej dohody a objednávok

Ilustračné foto

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) plánuje vynaložiť na organizačné zabezpečenie a realizáciu účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu na dva roky takmer 2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (2,4 mil. eur vrátane DPH). Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, rezort chce vybrať jedného poskytovateľa týchto služieb na základe rámcovej dohody a objednávok.
“Jednotlivé plnenia spolu súvisia a predstavujú ucelený produkt, ktorý je na kľúč a vytvára jednotný koncept štátnej prezentácie cestovného ruchu v zahraničí. Zároveň využitie jedného poskytovateľa umožní efektívnejšie využitie finančných prostriedkov prostredníctvom opätovného použitia technických prvkov expozície typu 30 m2 a 60 m2 pri organizačnom zabezpečení jednotlivých veľtrhov/výstav,” oznámilo ministerstvo dopravy a výstavby.
Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 16. novembra, platiť musia minimálne do 31. januára 2019. Uchádzači musia, napríklad, predložiť zoznam poskytnutých služieb pri organizačnom zabezpečení výstavných stánkov, resp. expozícií na medzinárodných veľtrhoch a výstavách za posledné tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Podmienkou je zabezpečenie minimálne dvadsiatich expozícií v celkovej hodnote najmenej 1,5 mil. eur, pričom aspoň štyri expozície mali výstavnú plochu minimálne 60 štvorcových metrov, šesť expozícií s plochou 30 štvorcových metrov a dve expozície uchádzač zabezpečil v dvoch krajinách súčasne.
 
Príspevok Rezort dopravy chce dať na veľtrhy cestovného ruchu dva milióny eur zobrazený najskôr Hlavné správy.