Bratislava 30. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)
 
Rozvojová pomoc na najbližších päť rokov bude užšie previazaná s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj. Strednodobá stratégia zároveň reflektuje odporúčania hodnotiacej správy Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, ktoré predstavujú najvýznamnejšie výzvy smerom k zefektívňovaniu rozvojovej spolupráce SR

Ilustračné foto

Rezort diplomacie, ktorý materiál pripravil, chce do rozvojovej spolupráce viac zapájať všetkých relevantných aktérov z verejnej správy, mimovládneho, podnikateľského a akademického sektora. Aktivity SlovakAid budú primárne realizované v štyroch regiónoch – krajinách Východného partnerstva, západného Balkánu, Východnej subsaharskej Afriky a Blízkeho východu.
Ako ďalej informuje materiál, dôležitým aspektom rozvojovej spolupráce SR zostáva zdieľanie skúseností z realizácie reforiem. Spolupráca so súkromným sektorom bude posilnená prostredníctvom programu podnikateľských partnerstiev. Strednodobá stratégia pritom definuje šesť sektorových priorít: kvalitné vzdelávanie, dobré zdravie, dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti, potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné využívanie zdrojov a podpora tvorby trhového prostredia. Tieto aktivity v rámci všetkých aktivít SlovakAid budú dopĺňať prierezové témy – životné prostredie a zmena klímy a rovnosť príležitostí.
Na roky 2019 – 2023 budú programovými krajinami SlovakAid Keňa, Moldavsko a Gruzínsko. Keňa je tradičným rozvojovým partnerom SR a SlovakAid v nej pôsobí už od svojho vzniku v roku 2003, od roku 2014 v nej pôsobí aj rozvojový diplomat. Ten pôsobí od roku 2013 aj v Kišiňove, Moldavsko je pritom partnerskou krajinou SlovakAid od roku 2009. V Gruzínsku SlovakAid pôsobí od roku 2008 a počíta sa s vyslaním rozvojového diplomata aj sem. Medzi partnerské regióny patria krajiny západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko, Srbsko), Východného partnerstva (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina), východnej Subsaharskej Afriky (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda) a Blízkeho východu (Irak, Jordánsko, Libanon a Sýria). Pokiaľ ide o Afganistan, v dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v krajine a s tým súvisiacimi sťaženými podmienkami pri implementácii projektov bol Afganistan vyradený z programových krajín SlovakAid. Naďalej ale zostáva partnerskou krajinou SlovakAid, pričom rozvojová spolupráca sa sústredí na oblasť zvyšovania kvality odborného a vyššieho vzdelávania.
Nástrojmi rozvojovej spolupráce budú dotácie, finančné príspevky, mikrogranty, nástroje na zdieľanie expertných skúseností, vládne štipendiá, poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru, dohody o rozvojovej spolupráci, spoločné programovanie EÚ a rámcové dohody.
Slovensko začalo s rozvojovou spoluprácou v roku 2003 a od roku 2013 je členom Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, ktorý združuje najvýznamnejších donorov sveta. V období 2014 – 2018 stála rozvojová spolupráca SR na troch pilieroch: na odovzdávaním transformačných skúseností a podpore reforiem, odstraňovaní chudoby, ako aj pomoci krajinám postihnutých konfliktom. Pokiaľ ide o odporúčania výboru OECD, Slovensko by malo postupne zavádzať sektorové programovanie, prejsť na systém založený na výsledkoch, prehodnotiť geografické priority a typy partnerských krajín či zaviesť strategický prístup k humanitárnej pomoci. Takisto nám odporúčajú efektívnejšie využívanie peňazí, ktoré posielame medzinárodným organizáciám a efektívnejšie zapájanie súkromného sektora.
 
 
Príspevok Rezort diplomacie predstavil novú stratégiu rozvojovej spolupráce do roku 2023 zobrazený najskôr Hlavné správy.