Bratislava 22. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)
 
Povinnosť poskytovať zamestnancom rekreačné poukazy majú mať len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Nárok naň má mať pritom len človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. K novele zákona o podpore cestovného ruchu predložil v pléne pozmeňujúci návrh poslanec Radovan Baláž (SNS)

Na snímke Radovan Baláž (SNS)

Pre ostatných zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej bude možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná.
Druhou zásadnou zmenou podľa Baláža je predĺženie doby trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa z 12 na 24 mesiacov, kedy bude môcť požiadať svojho zamestnávateľa o benefit poskytnutia rekreačného poukazu. “Súčasne sa navrhuje spresniť krátenie príspevku na rekreáciu u zamestnanca s kratším pracovným časom. Krátenie sa má týkať len maximálnej sumy príspevku za kalendárny rok,” priblížil Baláž s tým, že zároveň sa navrhuje ustanoviť, že rozhodujúci pre posudzovanie splnenia podmienok nároku na príspevok a určenie jeho výšky je deň začatia rekreácie.
Pozmeňujúci návrh má riešiť aj prípady, kedy by mohli zamestnávatelia znevýhodňovať zamestnancov, ktorí majú záujem o tento príspevok na rekreáciu, napríklad pri priznávaní odmien.
Návrh upravuje aj pobytový balík, ktorý má obsahovať ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou. “Napríklad zamestnanec zo zdravotných dôvodov nemôže využiť stravovanie v zariadení. Navrhuje sa preto pripustiť, aby sa ako pobytový balík uznala aj kombinácia ubytovania a stravovacích služieb, ako aj kombinácia ubytovania a iných služieb,” vysvetlil Baláž.
Pozmeňujúci návrh predložila aj koaličná poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd), ktorým chce pomôcť rodičom počas prázdnin. Navrhuje, aby mohol byť tento príspevok zamestnávateľa na rekreáciu pre zamestnanca použitý aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov. “Rodičia sa často nemôžu venovať svojim deťom počas školských prázdnin. Stáva sa, že nemajú na blízku nikoho z rodiny. Preto predkladáme tento návrh,” vysvetlila poslankyňa.
Pozmeňujúci návrh Baláža sčasti ocenil poslanec SaS Ondrej Dostál, ktorý ocenil dobrovoľnosť poukazov pre firmy s menej ako 49 zamestnancami. “Je to krok správnym smerom, že idete zdobrovoľniť pre podniky do 50 zamestnancov. Škoda, že ste to neurobili dobrovoľne úplne, lebo potom mi uniká zmysel návrhu zákona. Vytvárate nerovnaké postavenie pre zamestnancov podnikov do 50 a nad 49 zamestnancov,” poznamenal Dostál.
 
Príspevok Rekreačné poukazy majú dávať povinne firmy, ktoré majú nad 49 zamestnancov zobrazený najskôr Hlavné správy.