Bratislava 7. februára 2018 (HSP/Foto:realitnaunia.sk)

Silno medializovaná kauza podvedených vozičkárov v posledných dňoch prekvapila nielen verejnosť, ale otriasla aj samotným realitným trhom. Napriek snahe veľkej časti realitných profesionálov poskytovať klientom kvalitné a bezpečné služby, existujú na trhu aj takí, ktorých neprofesionálne konanie vrhá negatívny tieň na celú realitnú obec. Poškodení mladý pár vozičkárov sú toho dôkazom. Podobným podvodom by však mohol zabrániť realitný zákon.
Logo

“Hoci realitné kancelárie a makléri zabezpečia ročne viac ako 65 tisíc prevodov nehnuteľností, neexistuje žiaden osobitný zákon, ktorý by upravoval ich zodpovednosť, či rozsah povinností. Realitný trh je v kritickom stave a každý deň sú v tejto hazardnej realitnej hre životné úspory stovky občanov.  Smutný príbeh podvedených vozičkárov je len jeden z mnohých,“ uviedol tajomník Realitnej únie SR, advokát Mojmír Plavec.
K  minimalizovaniu situácií, kde sa už klient nikdy nemusí k svojim peniazom dostať,  by nepochybne prispel špecializovaný realitný zákon, ktorý by od podnikateľov na realitnom trhu požadoval napríklad preukázanie odbornej spôsobilosti, určoval by realitkám a maklérov rozsah povinností, zodpovednosť aj povinné poistenie. „Návrh zákona, ktorý by vniesol na realitný trh poriadok, ochránil by občanov aj poctivých podnikateľov, je už takmer tri roky hotový, žiaľ,  doposiaľ sa ho nepodarilo presadiť,“ dodal Plavec.
Návrh realitného zákona poskytuje riešenie aj na prípad podvedených vozičkárov. Realitným kanceláriám ukladá povinné poistenie pre prípad pochybenia, ku ktorému došlo zo strany maklérky v tomto medializovanom prípade. Poisťovňa by tak preplatila škodu priamo poškodeným klientom (upravuje to § 8 návrhu realitného zákona).
Napriek absentujúcemu realitnému zákonu môžu klienti riziko realitného podvodu aspoň čiastočne znížiť. Predseda Realitnej únie SR Attila Meszáros radí držať sa pri kúpe nehnuteľností v rámci developerského projektu  nasledovných odporúčaní:

Pred rezerváciou by si mal kupujúci preveriť:

  • históriu a referencie developera
  • vlastnícke práva k pozemkom z katastra, vyžiadajte si stavebné povolenie
  • to, či projekt financuje developer z vlastných peňazí alebo spolupracuje s bankou. Bezpečnejšia je, v tomto prípade, druhá možnosť, pretože banka prísne kontroluje finančné toky, čím nepriamo chráni aj peniaze kupujúcich

Okrem toho,

  • pozor na výšku zálohy. Nemala by byť vyššia ako 10 – 20 %
  • zmluvy treba dať posúdiť vlastnému advokátovi. Developer nebude chrániť  záujmy kupujúceho.

Pred podpisom kúpnej zmluvy:

  • kúpnu zmluvu je dobré dať preveriť odborníkom na realitné právo – advokátom
  • ďalšie časti kúpnej ceny by mal kupujúci platiť až po podpise kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra, a to najlepšie prostredníctvom bankovej vinkulácie alebo notárskej úschovy
  • pred podpisom kúpnej zmluvy si treba preveriť právny stav v katastri – kto je skutočný vlastník, či sú na nehnuteľnosti nejaké ťarchy ,a pod.
  • ak je nehnuteľnosť zaťažená, je potrebné vyžiadať si od záložného veriteľa súhlas so zánikom záložného práva za podmienky úhrady kúpnej ceny
  • pri protokolárnom preberaní novostavby je vhodné nahlásiť vady zhotoviteľovi

Redakciu informovali Attila Meszáros, predseda Realitnej únie SR a Mojmír Plavec, tajomník Realitnej únie SR.