Bratislava 18. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-/Branislav Bibel)

Štát plánuje investovať milióny eur z eurofondov na zlepšovanie informatizácie verejnej správy. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu totiž vyhlásil tri dopytovo orientované výzvy zamerané na zdieľanie údajov medzi úradmi, zlepšovanie e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu, na ktoré je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených celkovo vyše 62 miliónov eur

Na snímke Richard Raši

O financie sa v týchto výzvach môžu uchádzať všetky subjekty verejnej správy.

„Ide o tri oblasti, o ktoré bol v predchádzajúcich výzvach u potenciálnych žiadateľov veľký záujem. Žiadatelia najskôr vypracujú štúdiu uskutočniteľnosti, pri čom im budeme poskytovať konzultácie a poradenstvo,“ uviedol podpredseda vlády Richard Raši s tým, že štúdie budú žiadatelia vypracovávať sami, no v zjednodušenej forme. Štúdie bude posudzovať úrad podpredsedu vlády a následne budú môcť žiadatelia predkladať už žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Schvaľovať ich budú odborní hodnotitelia. Nasleduje vydanie rozhodnutia a podpis zmluvy so žiadateľom. Paralelne sa robia aj verejné obstarávanie, aby sa celý proces urýchlil.

V rámci výzvy zameranej na manažment údajov, ktorej cieľom je systematický manažment dát v informačných systémoch verejnej správy, môžu byť podporené oblasti, ako je napríklad čistenie údajov, interná integrácia či konsolidácia údajov. Jednotlivé projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok od 200 tisíc do 5 miliónov eur. Spolu je na projekty v tejto oblasti vyčlenených z EFRR 26,7 milióna eur z.

Výzva na zlepšenia služieb e-governmentu je zameraná najmä na elektronické služby pre občanov a podnikateľov. Podľa úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu ide napríklad o jednoduchšie formuláre, notifikácie o stave služby či možnosť vybaviť nejakú službu cez telefón alebo online, a to bez toho, aby bolo treba dokladať ďalšie papiere či chodiť po úradoch. Projekty pritom musia riešiť také služby, ktoré už dnes preukazujú minimálne 5 tisíc podaní ročne. Nenávratné finančné príspevky z tejto výzvy budú poskytnuté rovnako vo výške 200 tisíc až 5 miliónov eur a na projekty je z EFRR vyčlenených 28,1 milióna eur.

Výzva zameraná na migráciu informačného systému verejnej správy do cloudovej infraštruktúry má uľahčiť potenciálnym žiadateľom migrovať svoje informačné systémy do vládneho cloudu. Žiadatelia tým majú ušetriť svoje financie, ktoré by inak museli investovať do správy vlastných informačných systémov. Projekty úspešných žiadateľov budú v tejto výzve podporené sumou od 200 tisíc až 1,5 milióna eur. Spolu je na ne z EFRR vyčlenená čiastka 7,5 milióna eur.

„Výzvy sú vyhlásené ako otvorené a žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa budú schvaľovať v hodnotiacich kolách. Uzávierka prvého z nich je 21. októbra 2019,“ informoval úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu s tým, že projekty budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj