Šibenik/Bratislava 5. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)
 
Hospodársky rast, vyššia zamestnanosť, znižovanie sociálneho vylúčenia, regionálna konkurencieschopnosť a lepšia kvalita života obyvateľov sú ciele, ktoré chce Slovensko prostredníctvom politiky súdržnosti dosiahnuť. V Chorvátsku na konferencii Dni regionálneho rozvoja a EÚ fondov to uviedol vicepremiér Richard Raši (Smer-SD).

Na snímke Richard Raši

Médiá o tom informoval v piatok Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
V aktuálnom programovom období 2014 až 2020 je z eurofondov na rozvoj a podporu menej rozvinutých regiónov Slovenska vyčlenených 10,7 miliardy eur. Táto suma predstavuje 69 % z celej sumy viac ako 15,5 miliardy eur, ktorá je v aktuálnom období určená pre Slovensko.
Slovensko implementuje 12 operačných programov, vrátane programu rozvoja vidieka, programu Technická pomoc a dvoch cezhraničných programov Slovensko – Česká republika a Slovensko – Rakúsko. K 21. septembru predstavovalo čerpanie 15,82 %, objem uzatvorených zmlúv je 45 % a viac ako 90 % celkovej alokácie je vo vyhlásených výzvach. „Ďalším reálnym predpokladom, že Slovensko vyčerpá všetky alokované zdroje, je fakt, že implementácia obdobia 2014 – 2020 môže reálne bežať až do roku 2023, máme k dispozícii okrem tohto roku ešte päť rokov na efektívne plnenie operačných programov a implementáciu konkrétnych projektov,“ uviedol Raši.
V predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013 sa prostredníctvom eurofondov postavilo viac ako 150 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest, zmodernizovali sa cesty prvej triedy, aj viac ako tisíc kilometrov regionálnych ciest druhej a tretej triedy. Zároveň stúpli mzdy, znížila sa miera nezamestnanosti, narástol počet bytov a podnikov.
V oblasti životného prostredia bolo vybudovaných množstvo pripojení na rozvody pitnej vody či na kanalizáciu, boli zmodernizované nemocnice, uviedol Raši príklady k výsledkom bývalého programovacieho obdobia. Na všetky úspešné projekty bolo vyčerpaných viac ako 11 miliárd eur z kohézneho fondu a zo štrukturálnych fondov.
Stúplo tiež HDP na obyvateľa z 55 % priemeru EÚ v roku 2003 na 77 % priemeru EÚ v roku 2017. Vzniklo viac ako 80.000 nových pracovných miest. „Potvrdilo sa, že európske fondy nepopierateľne prispeli k rastu Slovenska,” dodal.
Európa je v súčasnosti na prahu vyjednávania o novom programovom období 2021 – 2027. Európska komisia v máji predstavila rozpočet na dané obdobie, už bez príspevku Veľkej Británie. Financovanie by sa malo zameriavať viac na výskum a inovácie, mladých ľudí, digitálne hospodárstvo, radenie hraníc a na bezpečnosť a obranu, čo má zvýšiť prosperitu, udržateľnosť a bezpečnosť Európy.
Podpredseda vlády Raši sa počas konferencie stretne na bilaterálnom rokovaní s poľským ministrom pre investície a hospodársky rozvoj Jerzym Kwiecinskim aj s chorvátskym županom Šibenicko-Kninského kraja Goranom Paukom.
Konferencia Dni regionálneho rozvoja a EÚ fondov (4. – 6. októbra) sa venuje témam regionálneho rozvoja a eurofondov.
 
Príspevok Raši: Slovensko chce cez politiku súdržnosti dosiahnuť aj hospodársky rast zobrazený najskôr Hlavné správy.