Raši skontroloval opatrenia na lepšie čerpanie eurofondov v agrorezorte

Bratislava 8. novembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Štvrtá kontrola plnenia Akčného plánu na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov prebehla vo štvrtok v agrorezorte. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši s vicepremiérkou a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou zhodnotili priebežné výsledky a implementáciu piatich operačných programov v pôsobnosti jej rezortu

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši

Vicepremiér Raši informoval, že ministerstvo pôdohospodárstva má aplikované všetky opatrenia z akčného plánu, ktoré sa ho týkajú. Vyhlásilo spolu 104 výziev v hodnote 3,042 mld. eur, čo je 87 % z celkovej alokácie. “Osobne ma potešili výsledky Programu rozvoja vidieka, kde je vysoká úroveň kontrahovania až 57,5 % a čerpanie dosahuje 33,5 %. Ďalším úspechom je, že záväzok na roky 2014 a 2015 je v tomto programe už vyčerpaný,” uviedol Raši.
Pravidlo n+3, podľa ktorého záväzok na určitý rok treba využiť do troch rokov, podľa úradu vicepremiéra s veľkou pravdepodobnosťou splnia programy cezhraničnej spolupráce INTERREG s Českom a s Rakúskom. Oba programy však musia dosiahnuť plnenie míľnikov na 65 %.
“Agrorezort počas aktuálneho vedenia spustil čerpanie Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý dovtedy nefungoval ideálne a je pritom veľmi dôležitý pre obyvateľov celého Slovenska. Napredujeme aj v ďalších programoch,” povedala ministerka Matečná. Cieľom rezortu podľa nej je, aby občania Slovenska pocítili pozitívne dopady prostriedkov z Európskej únie čo najskôr. “Avšak v mnohých prípadoch je realizácia priamo závislá od kvality prípravy jednotlivých samospráv, kde vidíme určité rezervy,” upozornila ministerka.
V Operačnom programe Rybné hospodárstvo má agrorezort aktuálne otvorené výzvy za 12,6 mil. eur. Záujemcovia, či už etablovaní prevádzkovatelia, alebo tí, ktorí majú záujem o chov rýb, môžu získať prostriedky na výstavbu, obnovu či modernizáciu rybochovných zariadení, zlepšenie životných podmienok v chove rýb alebo zvýšenie kvality produktov z rýb. O tento operačný program je nízky záujem aj napriek tomu, že čerpanie je zjednodušené na možné maximum. “Potenciálni prijímatelia si musia uvedomiť, že teraz majú jedinečnú príležitosť zmodernizovať svoje rybníky alebo zriadiť nové s prispením európskych peňazí, ktoré sa už v budúcnosti nebudú opakovať,” zdôraznil Raši.
Raši a Matečná sa zhodli, že pre najefektívnejšie čerpanie, najmä zo strany miest a obcí, je kľúčové ďalšie znižovanie administratívnej záťaže v procese implementácie. Obce a mestá sú totiž rozhodujúcimi partnermi v procese implementácie eurofondov a pre štátne orgány je tak nevyhnutné vytvoriť čo najjednoduchšie prostredie na prístup obcí a miest k týmto finančným prostriedkom. Preto vzniknú expertné pracovné skupiny zložené zo zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy, ktorých cieľom bude zavádzanie nových opatrení na zjednodušenie implementácie eurofondov a uľahčenie prístupu k nim.
Vicepremiér predtým už vykonal kontrolu plnenia akčného plánu na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov na ministerstvách hospodárstva, dopravy a výstavby a životného prostredia.

Príspevok Raši skontroloval opatrenia na lepšie čerpanie eurofondov v agrorezorte zobrazený najskôr Hlavné správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)