Vatikán 24. októbra 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)
 
V rannej homílii v utorok 23. októbra v Dome sv. Marty sa pápež František zamýšľal nad teologálnou cnosťou nádeje, ktorá nie je niečím abstraktným, ale je žitím v očakávaní stretnutia s Ježišom

Na snímke pápež František

Vychádzajúc z dnešných čítaní z Listu Efezanom (Ef 2,12-22) a Lukášovho evanjelia (Lk 12,35-38) Svätý Otec poukázal na dve charakteristické slová: „občianstvo“ a „dedičstvo“. Pripomenul, že identita znamená príslušnosť ku komunite a „dedičstvo“ je tou silou, ktorou nás Duch Svätý vedie ďalej kráčať v nádeji. Prítomných povzbudil položiť si otázku, či ako kresťania očakávajú ako dedičstvo akési abstraktné nebo, alebo očakávajú ozajstné stretnutie.
 
Nádej je cnosť veľmi pokorná
Viera, nádej a láska sú dary. Je ľahké chápať vieru a lásku. „Ale čo je nádej?“ opýtal sa pápež František. Pripustil, že je pravda, že dúfame v „nebo“, v „stretnutie sa so svätými“, vo „večnú blaženosť“. „Ale čo je nebo pre teba?“, opätovne sa opýtal Svätý Otec:
„Žiť v nádeji znamená kráčať, áno, smerom k odmene, smerom k blaženosti, ktorú nemáme tu, ale budeme ju mať tam… Je to cnosť náročná na pochopenie. Je to cnosť pokorná, veľmi pokorná. Je to cnosť, ktorá nikdy nesklame: ak dúfaš, nikdy nebudeš sklamaný. Nikdy. Je to tiež cnosť konkrétna. – Nuž, ako môže byť konkrétna, ak nepoznám nebo alebo to čo ma čaká? – Nádej, naše dedičstvo, ktorým je nádej v niečo, to nie je nejaká idea, neznamená to byť na peknom mieste… nie. Je to stretnutie. Ježiš vždy zdôrazňuje túto stránku nádeje, toto bytie v očakávaní, v zmysle stretnúť sa.“
 
Žiť pre stretnutie ako žena, čakajúca dieťa
Dnešné evanjelium z Lukáša hovorí o ľuďoch čakajúcich na stretnutie s pánom, keď sa vráti zo svadby. Teda ide o stretnutie s Pánom, o niečo konkrétne. Pre lepšie pochopenie to pápež František ilustroval obrazom:
„Keď rozmýšľam o nádeji, prichádza my na myseľ jeden obraz: tehotná žena, žena, ktorá čaká dieťa. Ide k lekárovi, ktorý jej ukáže sonografiu dieťaťa a ona… Je šťastná! A každý deň sa dotýka brucha, aby dieťatko poláskala, žije v jeho očakávaní, v očakávaní svojho dieťaťa. Tento obraz nám môže pomôcť pochopiť, čo znamená nádej: žiť pre to stretnutie. Tá žena si predstavuje, aké budú oči jej dieťaťa, aký bude mať úsmev, aké bude, blonďavé alebo čierne… Nuž, predstavuje si to stretnutie s dieťaťom.“
 
Vedieť sa tešiť z malých stretnutí s Ježišom
Svätý Otec opätovne potvrdil, že tento obraz ženy v požehnanom stave môže pomôcť pochopiť, čo je to nádej a položiť si niektoré otázky:
„Dúfam takto konkrétne, alebo dúfam akosi rozptýlene, tak trochu gnosticky? Nádej je konkrétna, je každodenná, pretože je stretnutím. A vždy, keď stretneme Ježiša v Eucharistii, v modlitbe, v Evanjeliu, v chudobných, v komunitnom živote, vždy urobíme ďalší krok smerom k tomu konečnému stretnutiu. Múdrosť je vedieť sa tešiť z malých stretnutí života s Ježišom, pripravujúc tak to definitívne stretnutie.“
 

Príspevok Ranná homília pápeža Františka: Cnosť nádeje je očakávanie stretnutia zobrazený najskôr Hlavné správy.