Ide o reakciu na potvrdený výskyt ochorenia na Slovensku i v Českej republike. Na rakúskom ministerstve zdravotníctva sa v stredu stretli predstavitelia všetkých spolkových krajín, rezortu pôdohospodárstva, agrárnej komory, hydinárskeho priemyslu, Veterinárnej univerzity a Rakúskej agentúry pre zdravie a bezpečnosť výživy (AGES).

Zúčastnení dospeli na základe analýzy aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne k záveru, že celé územie Rakúska by malo byť považované za oblasť so zvýšeným rizikom výskytu vtáčej chrípky. Práve preto rozhodli o rozšírení spomínaných opatrení vrátane umiestnenia hydiny v uzavretých, aspoň zhora krytých priestoroch, dôkladnom čistení a dezinfekcii dopravných prostriedkov, nakladacích miest a vybavenia či zákaze napájania zvierat z nádrží pre povrchovú vodu.