Bratislava 12. decembra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP-Mosa’ab Elshamy)
 
Rafael Rafaj z Inštitútu národnej politiky po ratifikácii Globálneho “komplotu” v marockom Marrakéši zdôraznil, že táto zmluva “legitimizovala ľudské právo na migráciu”.

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová počas konferencie o Globálnom pakte OSN o migrácii v Marrakéši

Podľa Rafaela Rafaja o celom pakte a konferencii v Marrakéši klamal jednak slovenský minister zahraničia Lajčák ako aj “ďalší slniečkári, ktorí migračný kompakt obhajovali a chceli si ísť vypiť marockú kávu”.
Len pár hodín po otvorení konferencie o Globálnom kompakte o migrácii už agentúry priniesli správu, že je prijatý. “Stačila púha registrácia asi 150 delegátov a kazajka bola na svete!” Upozornil Rafaj.
To je podľa neho na prehodnotenie späťvzatia demisie Miroslava Lajčáka. Dobrou správou je podľa neho fakt, že takmer štvrtina štátov neprišla (23%).
“Už úvod ceremónie sa niesol v duchu špecifického bezobsažného slovníka globálnych elít. Nechýbali ošúchané frázy o inkluzívnom prístupe, inšpiratívnom prostredí, pokroku, výzvach, trvalo udržateľnom rozvoji a blá blá blá…blá. A ešte raz blá a potom potlesk. Blysla sa aj vedúca konferencie, pani Arbor, ktorá povedala, že práve implementácia kompaktu “bude navždy meniť spôsob, akým medzinárodné spoločenstvo riadi ľudskú mobilitu.”
“Takže v preklade do reči normálnych ľudí: Je zrejmé, že tento pakt nijako nereguluje, ani neupravuje migráciu, ale slúži len na zabezpečenie ľahšieho pochodu migrantov na Európu. Schválne píšem „na“ a nie „do“, pretože to má a aj bude mať charakter invázie, tentoraz s povinným otváraním náruče a asistenčnej pomoci.”
 
Migračná sexmisia
“Na mnohých miestach (v EÚ), kde pôrodnosť klesá a priemerná dĺžka života stúpa, ekonomiky stagnujú a ľudia budú bez migrácie trpieť,” odôvodnil aj takto migračnú sexmisiu generálny tajomník OSN Guterres, ktorý oslovil prítomných zástupcov národných štátov ako „globálne spoločenstvo“.
Guterres tiež vyzval svetových lídrov, aby “vdýchli život” do toho, na čom sa dohodli, a “demonštrovali užitočnosť Compactu… Takže v tejto migračnej sexmisii a prekrútených pojmov sa menia významy slov. Povinnosť a záväzok sa vo virtuálnej realite fanatikov nazýva „vdýchnutie života“.
“Propaganda sa zas nazýva „demonštrovanie užitočnosti“. Šéf OSN nám tiež oznámil, že sa vytvára „nová sieť“ a „ústrednú úlohu“ v migračnej cestovnej kancelárii bude hrať Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Tu sa patrilo sledovať, s akými krokmi, výzvami, programami, grantmi, opatreniami a bohvie s čím ešte príde pobočka IOM na Slovensku, aké mimovládky zapojí a na čo sa bude z neschváleného paktu odvolávať a dovolávať. Salámová metóda týchto ideologických fanatikov nám neumožní zaspať na vavrínoch formálneho odmietnutia paktu.
Takže máme (podľa slov Guterresa) na výber:

  • a) budeme trpieť bez migrantov
  • b) budeme trpieť s príchodom migrantov.

“Ja si slobodne vyberám možnosť “a”! (aj keď pochybujem o tejto vydieračskej téze tajomníka OSN)
 
Ultraľavicoví a globálni extrémisti servírovali „ľudské právo“ pre migrantov
Stály predstaviteľ marockej organizácie OSN pri slávnostnom vztyčovaní vlajky v Marrakéši povedal, že dokument v Marrakéši bude „prvým dokumentom v dejinách OSN, ktorý sa bude zaoberať právami migrantov a bude ich brániť. Marrakech sa k tomuto dokumentu podpisuje.”
“Takže jasné ako facka v sále, ktorú by bolo načim vylepiť všetkým karieristickým, multikultúrne pomäteným podržtaškám, ktoré sa dušovali, že o nijakom práve sa nebude hovoriť, ani sa nebude aplikovať. Takže vezmime na vedomie, že ultraľavicoví extrémisti udelili len tak každému migrantovi ľudské právo a toto právo má v tomto kocúrkovskom „Global lande“ väčšiu palebnú silu ako expanzné zbrane.”
Rafaj dodal, že už pár hodín po otvorení marrakéšskej pandorinej skrinky sme sa dozvedeli skutočnú pravdu. Ide podľa jeho slov o ďalší neomarxitický projekt na prideľovanie ďalších privilégií a ľudských práv, tentoraz pre migrantov.
“Okrem vlastných aj iných medzinárodných problémov sa teda budeme musieť systematicky a nepretržite zaoberať aj napĺňaním práv migrantov. Je len otázkou času, kedy vláda alebo rezort diplomacie začne vyhodnocovať plnenie práv migrantov, azylantov, utečencov a opäť bude len otázkou času, kedy sa plne zotrie rozdiel medzi legálnym a nelegálnym,” pokračoval.
 
Otázky na telo
Rafaj uviedol, že kvôli tomu dodatočná otázka na ministra Lajčáka by mala znieť: “Ktoré opatrenia a aké výhrady, pripomienky si uplatnilo MZV v tomto dokumente, ktorý sa podľa správy Reuters zrodil po „18 mesiacoch diskusií a konzultácií medzi členskými štátmi a inými aktérmi vrátane národných a miestnych úradníkov, občianskej spoločnosti, súkromného a verejného sektora a migrantov“. Tiež máme právo vedieť, kto boli zástupcovia „súkromného sektora“?”
“Nejaké globálne koncerny, ktoré ťažia surovinové bohatstvo v krajinách, odkiaľ migranti utekajú? Finančné inštitúcie, ktoré surovinovo bohatým krajinám tretieho sveta poskytujú predražené a likvidačné pôžičky? A tiež chcem vedieť, pán predsedajúci VZ OSN, kto zastupoval tých „migrantov“? Lebo neviem si prakticky predstaviť kto a ako vyberal a na akej báze konzultoval, s akou váhou legitimity „migrantov, ktorí sú na pochode“ a akú reprezentatívnosť mali tieto ich pripomienky. Alebo snáď migranti majú okrem (rozdávaných) kreditných kariet už aj nejaké legitimácie členstva v nejakej pomyslenej migračnej či odborovej organizácii? Tak by ma ešte zaujímalo, ak to odklepli na začiatku „registračne“, čo tam budú robiť ešte v utorok?”
Na záver Rafaj uviedol, že by ho zaujímalo ako sa do správy TASR, ktorá sa odvolávala na Reuters objavila táto konštatácia: “Voči tomuto dohovoru však medzičasom vyjadrili námietky nacionalisti v rôznych krajinách a viacero európskych štátov vrátane Slovenska oznámilo, že sa k tejto iniciatíve nepripoja”. “Pretože v správe Reuters som takúto vetu v originály nikde nenašiel.”
 
 

 
 
Príspevok Rafaj: Migračný pakt OSN z Marrakéša “slúži len na zabezpečenie ľahšieho pochodu migrantov na Európu” zobrazený najskôr Hlavné správy.