Bratislava 16. novembra 2018 (HSP/Foto:Foto:SITA/AP-Mark Lennihan)
 
O tom, ako to myslí americký miliardár George Soros so “zúčastňovaním sa na politickom v živote” v jednotlivých krajinách sveta podľa Rafaela Rafaja hovoria všetko samotné Sorosove výroky. Rafaj sa domnieva, že skutky spojené s protestami podporovanými Sorosom by mali riešiť aj slovenské vyšetrovacie orgány

Na snímke George Soros

“K búrke v pohári s kalnou vodou okolo Sorošovej omladiny pripájam citát z jeho vlastnej knihy, prečo založil sieť mimovládnych organizácií, ktoré o.i. participujú na tzv. farebných revolúciách rôzne vo svete. Aj novinár Šimečka vtedy pôsobiaci v SME sa vyjadril, že v 1998 roku by nedosiahla “občianska spoločnosť” (MVO, nadácie, think tanky) zmenu politických pomerov (výmenu vlády/moci) bez sorosových peňazí. takže tu už máme jeden konkrétny precedens a dúfam, že vyšetrovateľ zohľadní aj tieto skutočnosti v kontexte s výrokom – osobnou výpoveďou G. Sorosa, t.č. občana USA, ktorý si “nárokuje právo”, aby štáty a vlády “vypočuli”, a vlastne tak akceptovali jeho zásahy a koncepcie a modely riadenia (chodu, smerovania) spoločnosti cez ním založené a finančne podporované mimovládne organizácie, lebo tento finančný špekulant sa nazdáva, že (jeho) nadácie majú právo zúčastniť sa na politickom živote krajiny…”
Soros a jeho ľudia podľa Rafaja zrejme nepoznajú zákon 83/1990 o združovaní občanov, kde §4 b) vylučuje pôsobenie takých organizácií, “ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi” a podľa §12, ods.3, písmeno a) ak MV SR zistí, že združenie vykonáva činnosť, “ktorá je vyhradená politickým stranám a politickým hnutiam” takéto združenie (nadáciu, MVO, NO) bez meškania upozorní a vyzve ho, aby od takejto činnosti upustilo. “Ak združenie v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo ho rozpustí”… Takže by mal vyšetrovateľ preskúmať výroky Georga S., či logicky môžu predpokladať prenos jeho vôle a politické predstavy zasahujúce do kompetencií, ktoré sú v ústavnej deľbe moci vyhradené pre organizované politické strany, lebo podľa tohto zákona, ktorý rozdeľuje organizovanie sa ľudí na rôzne činnosti, nepredpokladá to, čo sa domnieva z New Yorku George S., že sa môžu zúčastniť na politickom živote krajiny.
Občania sa môžu zúčastniť na politickom živote individuálne a využiť pasívne alebo aktívne volebné právo, ale nie cez mimovládne organizácie participovať na politickej moci. Uvádza Rafael Rafaj. “Tu sa George S. vo svojej (aj hlásanej) “bohorovnosti” sekol a nie Houston, ale New York môže mať problém a nie na obežnej dráhe, ale po Maďarsku, už aj na Slovensku. Dúfam, že vyšetrovatelia boli vyškolení aj v schopnosti porozumieť textu a kontextu, a to nielen právnom, ale aj logickom a gramatickom…”
Rafaj by tiež odporučil pracovať aj s vyšetrovacou verziou samoudania, veď “anonym”… “Pretože na Slovensku je to tak, že ľud miluje martýrov. A keďže vývoj vyšetrovania spúšťača protestov sa ubral úplne iným smerom, zobral vodu z mlynu progresívnej omladine aj angažovanému mainstreamu, tak by bolo s tým radno niečo asi urobiť… Už teraz sú opäť na vrchole pozornosti, aj sympatií, veď ako som povedal: máme radi martýrov… a keď ešte ide o (28-ročné) “deti”, dvakrát viac!”
 
 

 
 
Príspevok Rafaj k protestom s podporou Sorosa: “Občania sa môžu zúčastniť na politickom živote individuálne a využiť pasívne alebo aktívne volebné právo, ale nie cez mimovládne organizácie participovať na politickej moci” zobrazený najskôr Hlavné správy.