Bratislava 27. februára 2019 (HSP/Foto: screenshot video)
 
“Zákon platí pre každého”. Bývalý sudca okresného súdu v Poprade, Miroslav Radačovský, si vo veci závažných informácií o vydieraní, ktoré mal zažiť prezident Andrej Kiska zo strany Roberta Fica, všíma ďalšie podstatné okolnosti

Na snímke bývalý sudca Okresného súdu Poprad, dnes kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu Miroslav Radačovský

“Pokiaľ sa Robert Fico dopustil zločinu vydierania, je potrebné začať trestné stíhanie, podať obžalobu na súd a súd nech objektívne rozhodne o jeho vine alebo nevine a prípadnom treste. Zákon však platí pre každého,”, uvádza Radačovský, ktorý už poštou podal podnet na trestné stíhanie prezidentovho hovorcu Romana Krpelana, Petra Pellegriniho a Bélu Bugára.
Tieto osoby podľa neho sú podozrivé pre predpokladané spáchanie trestného činu. Podľa vyjadrení prezidenta Kisku totiž mali o vydieraní prezidenta Ficom vedieť, pričom závažný skutok neoznámili:

“Plniac si občiansku povinnosť podávam tento podnet a to z nasledujúcich dôvodov.
V zmysle § 340 ods. 1 Trestného zákona kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, potresce sa odňatím slobody až na tri roky.”
Svoj podnet bývalý sudca odôvodňuje nasledovne:
“Z medializovaných správ zo dňa 23.02.2019 vyplýva, že v mesiacoch december 2018 až 12.02.2019 malo dôjsť k vydieraniu prezidenta republiky SR zo strany Roberta Fica a to aj za prítomnosti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, hovorcu prezidenta republiky SR Romana Krpelana a o tejto skutočnosti mal vedieť aj podpredseda NR SR Béla Bugár.
Z medializovaných správ vyplýva, že na Roberta Fica bolo podané trestné oznámenie pre spáchanie zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1,2 Trestného zákona. Za takejto dôkaznej situácie bolo preto povinnosťou vyššie citovaných osôb oznámiť tieto skutočnosti orgánom činným v trestnom konaní tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 340 ods. 1 Trestného zákona. Pokiaľ takto nekonali, je dôvodné podozrenie, že sa mohli dopustiť trestného činu neoznámenia trestného činu podľa § 340 Trestného zákona.
Pokiaľ sa týka prezidenta republiky SR, v konkrétnom prípade v zmysle čl. 107 Ústavy SR, je vyňatý z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu v zmysle imunity.
Žiadam preto Generálnu prokuratúru SR, aby v rámci právomoci danej jej zákonom posúdila, či sú dané zákonné podmienky na začatie trestného stíhania predsedu vlády SR, podpredsedu NR SR a hovorcu prezidenta SR.”
Bývalý sudca ďalej informuje, že bude informovať, ako sa s jeho podnetom na prokuratúre naloží.
 

Príspevok Radačovský podáva návrh na trestné stíhanie prezidentovho hovorcu Krpelana, Pellegriniho a Bugára vo veci vydierania zobrazený najskôr Hlavné správy.