Bratislava 11. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP- Jakub Kotian)
 
Výstava ľudských tiel v Bratislave s názvom Body the Exhibition, ktorej zadávateľom je JVS GROUP, s.r.o., Česká republika, vyvoláva kontroverziu nielen v radoch lekárov a kresťanov. Rada pre reklamu rozhodla, že porušila kódex

Ilustračné foto

„Rada v mesiaci júl a august zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb, okresy Bratislava, Považská Bystrica, Žilina a Senec voči reklamnej kampani zadávateľa JVS GROUP, s.r.o., Ostrava, Česká republika prostredníctvom ktorej zadávateľ komunikuje výstavu Body the Exhibition,“ píše sa v Arbitrážnom náleze komisie Rady pre reklamu.
Sťažovatelia poukazujú na nejasný pôvod tiel, porušenie legislatívy a ľudských práv. Ďalej tvrdia, že reklama môže mať negatívny dopad na deti a psychiku.
Jeden zo sťažovateľov dodáva, že „billboardová kampaň hrubým spôsobom porušuje etické aspekty, pretože prezentuje mŕtve ľudské telá bez kože, upravené metódou plastinácie“.
Odborné autority, ako napríklad Lekárska fakulta UK, označili výstavu za hrubo porušujúcu základné etické princípy a odporujúcu elementárnym etickým humanitárnym požiadavkám a odmietli jej klamlivo podsúvaný edukačný charakter.
„Komisia má za to, že obsahové posolstvo reklamy, ktoré vzhľadom na osobitosť vystavovaných produktov nemusí byť pozitívne vnímané všetkými skupinami spotrebiteľov, a nie je teda pre všetkých spotrebiteľov pravdepodobne ani určené, by malo zohľadniť túto špecifickosť, a to tak z hľadiska formy, obsahu a rozsahu, ako aj výberom komunikačných médií, cez ktoré sa spotrebiteľ exponuje reklame. V predmetnom prípade však kombinácia uvedených okolností, s ohľadom na vizuálnu stránku kampane cielenú masovo a celkový kontext kampane, reklama na billboardoch nezohľadnila špecifiká vnímania všetkých kategórií spotrebiteľov, ktorí im boli vystavení.  Komisia preto považuje predmetnú reklamu v danom rozsahu za porušujúcu Kódex (Etický kódex reklamnej praxe – poz. red.).“