Vatikán 29. októbra 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:PrintScreen:Vatikán)
 
Pápež František menoval za prídavného sekretára Rady kardinálov Mons. Marca Mellina, ktorého zároveň vymenoval za titulárneho biskupa. Mons. Mellino bol zároveň menovaný aj za člena Pápežskej rady pre legislatívne texty

Mons. Marco Mellino

Päťdesiatpäťročný Mons. Marco Mellino doteraz pôsobil ako generálny vikár talianskej diecézy Alba. Predtým bol 12 rokov v službách Štátneho sekretariátu Svätej stolice na Oddelení pre všeobecné záležitosti. Od roku 2009 Mons. Mellino spolupracuje ako externý sudca Odvolacieho tribunálu Rímskeho vikariátu.
Rada kardinálov má za úlohu pomáhať Svätému Otcovi pri spravovaní univerzálnej Cirkvi a pri projekte revízie Apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus o Rímskej kúrii.   Hovorovo sa označuje skratkou „C9“.
 

Príspevok Rada kardinálov dostala prídavného sekretára v osobe Marca Mellina zobrazený najskôr Hlavné správy.