Bratislava 26. apríla 2018 (HSP/Foto:Pomocná ruka nádeje)
 
Slovensko zažije unikátnu putovnú výstavu spojenú s charitatívnou vernisážou „DRŽME SPOLU“, ktorá prichádza z Čiech. Cieľom tejto výstavy a vernisáže je verejne poukázať a zviditeľniť problematiku nefunkčnosti sociálneho  a zdravotného systému na Slovensku,  ktorý má negatívny dopad na pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, pacientov s diagnózou  „Comavigile“ (bdelá kóma). Zároveň je potrebné poukázať aj na neľahký život rodín starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím.

Táto diagnóza ovplyvňuje nie len samotných pacientov, ale celé rodiny. Celková liečba býva mimoriadne náročná a pre niektorých ťažko predstaviteľná. Žiaľ, z mnohých dôvodov sa títo pacienti so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu a mnohokrát aj na okraj spoločnosti. Preto vznikla iniciatíva, ktorá poukazuje, že týmto ľuďom je potrebné pomôcť. Cieľom výstavy je aj poukázanie na zle fungujúci sociálny a zdravotný systém a aj pripomenutie všetkým politikom, že osudy ľudí sú  práve v ich rukách.
Vystavované fotografie vytvárali sociálni dokumentaristi v Českej republike profesor Jindřich Štreit a na Slovensku fotograf Peter Lančarič. Autori týmito fotografiami ponúkajú pohľad na realitu, ktorá je hlbšia a závažnejšia. Nefotografujú skutočnosť zvonka, ale zvnútra. Vystavené fotografie zachytávajú vnútornú silu a večnú nádej človeka.
Charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“ spoločne s výstavou fotografií získala podporu aj od zahraničných odborníkov, či aktivistov. Za Českú republiku Ing. Miloš Svoboda, autor knihy „Ukáž mi cestu“ a poslankyňa parlamentu Českej republiky Andrea Babišová. Podpora prišla aj z Rakúska, na charitatívnej vernisáži sa zúčastní Prim. Dr. Gerald Pichler MSc. predseda združení pacientov v bdelej kóme v Rakúsku a vedúci katedry neurológie ako aj DDr. Ph. Zoltáno Ružinský Dr.h.c. neuropsychológ a klinický logopéd vo Viedni. Vernisáž podporuje aj Armin Nentwig, zakladateľ a predseda združení pacientov v bdelej kóme v Nemecku.
Pozvanie na charitatívnu vernisáž prijali aj mnohí odborníci zo Slovenska, ktorí sa dlhodobo špecializujú na danú problematiku. Medzi pozvanými je aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a slovenskí politici, ktorí majú k tejto problematike najbližšie, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a  ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
Na Bratislavskom hrade (Západná terasa) bude okrem fotografií Jindřicha Štreita a Petra Lančariča vystavené aj dielo od umeleckého rezbára Milana Krajňáka. Ako už bolo spomenuté, okrem poukázania na problematiku ide aj o charitatívnu akciu, preto rezbár Milan Krajňák venoval jedno zo svojich diel, ktoré bude na záver vernisáže vydražené. Výťažok dražby bude venovaný na podporu pacientov v bdelej kóme. Počas vernisáže bude ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny odovzdaná petícia za zvýšenie opatrovateľského príspevku na úroveň minimálnej mzdy. Petíciu odovzdá vedenie OZ Pomocná ruka nádeje.
Pripravený je aj bohatý kultúrny program.
Charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“ sa uskutoční 17.5. 2018 o 16:00 hod. na Bratislavskom hrade (galéria na Západnej terase). Následne budú fotografie vystavované 18.5.-18.6. 2018  v galérii Slovenského rozhlasu. Organizátorom vernisáže je OZ Pomocná ruka nádeje za podpory pána Borisa Kollára a členov politického hnutia Sme rodina. Ukážme, že nám títo pacienti a ich rodiny v ťažkej životnej situácii nie sú ľahostajní.
Redakciu informovala Michaela Huliková.

Príspevok Putovná charitatívna vernisáž “Držme spolu” zobrazený najskôr Hlavné správy.