Prešov 6. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)
 
V rámci jubilejného roka Prešovskej archieparchie sa na hore Zvir v Litmanovej konala v sobotu a nedeľu (4.-5.8.) hlavná púť – archieparchiálna odpustová slávnosť. Bohatý duchovný program vyvrcholil v nedeľu slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Informoval o tom v pondelok protosynkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík.

Na snímke kardinál Jozef Tomko

Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko v homílii vychádzal z evanjelia, v ktorom Lazárove sestry Marta a Mária prijali vo svojom dome Ježiša Krista.
“Náš Spasiteľ poukazuje na dva druhy starosti, ktoré sú prítomné v našom živote – je to starosť o dušu a o telo. Ako Marta aj my sa o potreby tela až príliš staráme. Venujeme im väčšinu nášho času, pozornosti a námahy. Strácame tak vnútornú rovnováhu v živote. Ježiš Kristus nás vyzýva na rovnováhu a správny postoj k životným potrebám. Len jedno je potrebné, nie mnoho vecí. Nestratiť vnútorný pokoj a rozvahu. Nebehať za každým pozlátkom, nie všetko je zlato, čo sa blyští. Kristus Pán nás jasne učí, že starostlivosť o dušu má prednosť pred starostlivosťou o telo,” povedal Tomko.
Slávnostnú svätú liturgiu koncelebrovali aj vladyka Djura Džudžar, apoštolský exarcha pre gréckokatolíkov v Srbsku, vladyka Nil Jurij Luščak, pomocný biskup Mukačevskej eparchie, Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy, vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu a desiatky kňazov.
Mnohí z niekoľkotisícového zástupu pútnikov podľa Petríka počas dvoch dní prijali sviatosť zmierenia a pokánia.
“Podstata našich slávností je to, aby sme tu nechali hriechy, aby sme tu očistili svoje duše, dostali odpustenie a prijali v Najsvätejšej sviatosti Krista do svojho srdca,” povedal v závere slávnosti vladyka Babjak.
Na hore Zvir v Litmanovej sa malé púte konajú vždy v nedeľu po prvom piatku a na fatimské soboty. Každý deň v roku je na hore svätá liturgia a k dispozícii sú duchovní otcovia. Toto mariánske pútnické miesto je duchovným putom zviazané s rímskou bazilikou Santa Maria Maggiore.
 
Príspevok Pútnici na hore Zvir v Litmanovej privítali kardinála Jozefa Tomka zobrazený najskôr Hlavné správy.